.

Обезценяването е механизъм, чрез който омаловажаваш важността на друг човек, неговите постижения, лични качества, способности, като ги представяш за по-незначителни, отколкото реално са.

Що за явление е това? Логично е да предположим: случва се тогава, когато не желаем, съзнателно или не, да признаем заслугите на друг човек.

От своя страна, благодарността е чувство за сторено добро, внимание, услуга.

Истинското значение на думата „благодарност“ е възнаграждение, отплата.

По каква причини един човек обезценява друг:

Когато човек не може да получи това, което иска и като реакция се ядосва. Колкото повече се ядосва, толкова по-явно се стреми да демонстрира обезценяването на другия, чрез безразличие, критики, подигравки, всичко това с цел отмъщение.

Пример: човек очаква, че вие ще действате, според това, което той е намислил. А вие не оправдавате очакванията. Силни чувства, като гняв и ярост го тласкат към това да обезцени личността или постиженията ви.

Когато човек отказва да признае нещо пред себе си /а още по-малко пред другите/. Започва да манипулира чрез обезценяване.

Пример: Предоставили сте услуга, за която е нужно да се плати. Човекът не е готов да плати, но не иска да го признае. И започва да омаловажава труда и усилията ви, като ги сравнява с тези на други хора.

Когато човек иска да контролира чувствата ви. Обезценяването е точно това, което ще му помогне.

Пример: ако е наясно, че лесно се впечатлявате или обиждате и вследствие на това губите конценрация и настроение, човек може да ви обезцени, така че да ви остави в объркване и да попаднете в неговата власт. Вие сте готов да направите каквото той желае, само и само да не ви се случва отново да изпитате обидата и лошото отношение.

Как да се справите с такова отношение?

Важно е да запомните:

Който обезценява крие вътрешен страх, срам и вина точно от същото нещо – от обезценяването. И го използва като оръжие срещу другите, само и само да не му се случи на него.

Най-добрият начин да се справите с това, е като го игнорирате, ако е възможно. Не се замествайте в глупости като това да се доказвате и да спорите и да се опитвате да разубедите човека, който ви обезценява.

Споделете с близък човек фактите около това и съпътстващите ги емоции.

Бъдете внимателен към себе си, към чувствата си и физиологическите им прояви. Това е нужно, за да усетим някои емоционални последици от обидата, които можем и да пропуснем.

Припомнете си сам на себе си успехите си и признайте правото на човек да има собствено мнение, различно от вашето. И нищо повече.

Ако „близък приятел/любим“ забелязва само грешките ви и ви ги изтъква непрестанно – замислете се сериозно.

Нека завършим с думите на един велик човек – Марк Твен:

Избягвайте тези, които се опитват да подкопаят вярата ви в себе си. Великите хора, напротив, вдъхновяват и ви дават усещане, че можете да дадете най-доброто от себе си.

автор: Светлана Гулинска