АКО ЦЕЛТА ТИ Е СЪВЪРШЕНСТВО – ДАЛИ ИГРАТА НЯКОГА ЩЕ ИМА КРАЙ?

Думата перфекционизъм произлиза от латински и означава „абсолютно съвършенство“.

В психологията днес с нея се обозначава болния стремеж към непостижими идеали и като следствие – прекомерно завишени изисквания към себе си и към околните.

Стремежът към превъзходство е основен закон на човешкото съществуване и е единственият мотив, който не може да бъде принизен до нищо друго.

Той е тясно свързан със стремежите към самоопределяне и се появява тогава, когато не сме сигурни кои сме, какво определя съществуването ни и защо всъщност сме на този свят.

Перфекционистите дълбоко в себе си вярват, че са непълноценни като личности, и яростта и амбицията, с които се надъхват, за да постигнат целите си, са насочени към преодоляването на усещането за непълноценност.

Какво изживява дете, подложено на изискванията за перфекционизъм от страна на родителите си е темата в този 6-минутен филм на Карен Лин.

редактор: Лилия Щерева

Вижте още: ALIKE И НЕЩАТА, КОИТО НАИСТИНА ИМАТ ЗНАЧЕНИЕ

Пренебрегвате ли мислите и емоциите на другия без да забележите?

Най-силната психотравма е унижението