.

Ралф Уолдо Емерсън е американски философ , преподавател, есеист и поет.

Негова е и фразата “Адвокат на Дявола”, която остава завинаги в американския речник.

Той е най-добре запомнен с воденето от него Трансцедентално движение от средата на 19 век.

Работата на Емерсън и неговата личност е повлияла на почти всяко поколение мислители, писатели и поети на неговото време.

Емерсън пламенно защитава индивидуализма и отхвърля традиционните авторитети.

Светът – тази сянка на душата, това друго аз – се шири край мене.

Неговите красоти отключват мислите ми и аз познавам самия себе си.

Втурвам се шеметно в този отекващ кипеж.

Улавям ръцете най-близо до мене и се понасям в кръга на големия танц, за да болея и да се трудя, усетил инстинктивно, че само така нямата бездна ще откликне с човешка реч.

Прониквам в нейния порядък, преодолявам страха, включвам я в орбитата на разрастващия се мой живот.

Само толкова живот, колкото съм познал от собствен опит, само толкова пустош мога да владея и засаждам, тоест в тези граници разпростирам съществото си, това е моят периметър.

Непростимо е заради спокойствието и следобедната си дрямка човек да страни от действия, в които иначе би могъл да участва.

Та това са перли и рубини, които му се предлагат.

Черна работа, злополучия, мъка, изпадане в нужда – всичко това развива красноречието и мъдростта.

За истинския интелектуалец всяка пропусната възможност за действие е загуба на сила – защото това е суровият материал, от койето съзнанието извайва своите прекрасни творения.

Особен е този процес, при който опитът се превръща в мисъл – точно както черничевото листо се превръща в коприна.

Несекващ процес.

„СВРЪХДУШАТА“