Вероятно едни от най-трудните аспекти, които се налага да променим, са именно тези, чийто присъствие не осъзнаваме като например инвалидирането на половинката. Благодарение на голямото разнообразие от книги за самопомощ, засягащи дълготрайните връзки, хората все по-често стигат до заключението, че изслушването на партньора им е от изключително значение за качеството на връзката.

Голяма част от тях разпознават или им бива напомняно, когато не показват търпение или внимание спрямо думите на най-близкия си човек.

Валидирането е много повече от просто активно изслушване на половинката. То представлява вербалното потвърждаване на правото на другия да се чувства или мисли по определен начин.

Примери:

„Разбирам защо се почувства засрамен/а, когато казах онова пред приятелите ни.“

„Прав/а си, че повечето хора биха се почувствали предадени в тази ситуация.“

Индвалидирането

Причината, поради която инвалидирането разяжда връзките, е, че в същността си то представлява пренебрегването на мислите или емоциите на другия. То носи със себе си намека или дори ясно изразеното становище, че партньорът ви трябва да е нестабилен, прекалено чувствителен или няма правото да изпитва определени емоции.

Инвалидирането може да се прояви по редица начини. Често първоначалното ви намерение не е да нараните половинката си, но думите или действията ви са свръхкритични или обвинителни.

Например:

Инвалидирането може да приеме формата на ясно изразено отхвърляне – въпреки че вие често мислите, че просто представяте аргументи в защита на собствената ви теза.

„Не те питам за мнението ти, защото знам, че ще ти трябва много време, за да решиш как да постъпиш.“

Индвалидирането може да представлява прикрито непризнаване на емоциите на другия, дори когато целта ви е да подобрите настроението на половинката си.

„Прекалено си чувствителна. Абсурдно е да реагираш по този начин.“

Инвалидирането може да включва предварително подготвен израз, чрез който се опитвате да контролирате реакцията на партньора си.

„Не се ядосвай, но трябва да ти споделя нещо.“

Инвалидирането може да приеме формата и на публична поправка или пояснение на мнението на половинката ви, като по този начин вие подривате тяхната позиция в очите на другите.

„Слушай, забрави какво той/тя тъкмо каза. Няма никаква идея от това, какъв цвят плочки искаме за кухнята.“

Въздействието

Без значение от първоначалния умисъл инвалидирането винаги задълбочава проблемите, вместо да ги решава. Човешката ни природа неизменно ни кара да грешим, като повечето от нас са се озовавали и от двете страни – както в ролята на извършител, така и на жертва на инвалидиране. За щастие, ние често сами се досещаме за неправотата на действията си или половинката ни ни спира, преди да нанесем прекалено големи щети.

Когато обаче инвалидирането се превърне в хронично и започне да нарушава динамиката в една връзка, отношенията започват рязко да се влошават. Вредната практика нарушава взаимното доверие и уважение, които са необходимите съставки за поддържането на обичта и интимността. В повечето случаи ефектът от инвалидирането се проявява по следните начини при партньорите ви:

Някои партньори абсорбират всички негативни коментари и намеци, които има отправяте, и реагират спрямо тях. Те започват да изразяват мнението си много по-рядко, а тяхното самочувствие е сериозно разклатено. В такива случаи във връзката вече не се наблюдават двамата равнопоставени участници.

Някои половинки си отмъщават заради изпитаното инвалидиране от ваша страна. Резултатът е редица заяждания, неконструктивни спорове и обиди, чиято цел е да ви злепоставят. Именно поради това разрешаването на конфликтните ситуации и несъгласия по ефективен, безопасен и логичен начин вече не е възможно.

Някои партньори реагират на инвалидирането като обърнат гръб на половинката си. Те намират други хора, които да задоволят нуждата им от признаване на чувствата, позициите и мечтите им. Близостта между двамата партньори е изгубена напълно.

Някои половинки започват да трупат дълбоко скрито негодувание, което в даден момент избухва под формата на гняв, породен от незначителни недоразумения или грешки. В този случай и двамата партньори са жертви, без да знаят защо.

А вие инвалидирате ли партньора си, без да го осъзнавате?

Ако смятате, че това е случаят, то тогава може да използвате една от следните стратегии, за да промените поведението си:

Противопоставяйте се на познатото

Понякога хората не осъзнават какъв ефект оказват думите им, защото комуникативните им навици винаги са били такива. Възможно е прикритото непризнаване или ясно изразеното отхвърляне на емоциите на другите да е част от вашето семейство открай време, а вие просто да следвате примера на своите роднини и в тази връзка. Някои семейни традиции обаче не си заслужават да бъдат следвани.

Наблюдавайте себе си и въздействието, което оказвате на половинката си

Ако сте действали добронамерено, но вашият партньор очевидно е разстроен, то тогава пробвайте да парафразирате думите си.

„Позволи ми да опитам отново. Това, което исках да кажа, е, че трябва да вземем решение относно пътуването още тази седмица.“

Покажете несъгласие, без да инвалидирате половинката си

Възможно е да изкажете мнението си, без да омаловажавате позицията на партньора си.

„Аз бих постъпил/а по различен начин, но напълно разбирам защо си толкова ядосан/а.“

източник: framar.bg

Вижте още: В търсене на Любов: Воля за самота

Хората със зла душа винаги искат да имат контрол над другите

Който те обича, ще ти се довери с цялото си сърце