.

НАМЕК

Дълбоко вино си. Не смогнах да преплувам

руменината топла на страните ти,

а мислех – пресушил съм толкоз бъчви

и ти ще си поредна сладка глътка…

Дълбоко вино си. Опитах да нагазя,

но спря ме острието на зениците

и погледът ти сграбчи ме за гърлото,

и жаден бях. И двамата го знаехме…

Поднесоха ми лъскава бутилка.

Ах, как не ми се искаше да цопвам

в бълбукащите локви на шампанското,

заобграден от хиляди мехурчета…

Домашно вино си налях. Възкисело.

Уж свикнал с него бях, а ми се гадеше

при мисълта за твоите нюанси,

за твоя вкус, за твойто шумолене…

Когато утре дойде гроздоберът

на лозето до дядовата нива,

не идвай там – ужасно е рисковано!

Ще се удавя, както те отпивам.

автор: Красимир Йорданов