.

БЕЗ СЪЛЗИ

Колко е лесно да бъдеш влюбен
На двадесет години..
И колко е лесно
да бъдеш разлюбен…

Прегръщах ветрища.
Целувах дъждове
Търкалях се в ливадите от влажна нежност.

А когато пък ме блъсваха
в бездънното „сбогом“,
мислех си, че умирам.

Но ме спасяваха онези мрежи
от млади слънчеви лъчи.
Подскачах върху тях,
тъй както
децата скачат по пружинени легла.

И смееше се моето лице,
студено от изсъхнали сълзи.

Момичета
като магии
се виеха около мен.

И свободата съм я чувствал най-добре
след болка от раздяла.

А колко е страшно да бъдеш влюбен
на четирсет години.

И колко е страшно
да бъдеш разлюбен.

Без „сбогом”.
Без магии.
Без сълзи,

Раздялата не носи свобода…
И мисля си че не умирам.