.

БОГ казва:

Ако обичаш някого повече от мен, ще ти го отнема!”,

и добавя

Ако пък казваш, че не можеш да живееш без някой,

ще те науча, възпитам, без него да живееш!”…

И минават сезони, и години отминават,

и изсъхват и клоните на дърветата,

които са имали толкова пищни сенки…

…търпения се изчерпват,

…и любимата ти става нечия друга,

…умът ти не побира всичко това…

…Приятелят става враг,

А врагът – приятел,

Толкова е странен светът…

И виждаш, че всичко невъзможно, е станало възможно…

КазвашеНе бих паднал!”, а падаш,

КазвашеНе бих сбъркал!”, а си толкова объркан…

А най-странното е, че постоянно викаш:

Свършено е с мен, умрях вече!”,

А продължаваш да живееш…

Мевляна Джалал ал-Дин Мухаммад Руми