.

Първата любов, първият бой, първото разочарование, първото не знам що си.

Самата дума „първо“ те парва с тръпка.

Просто те хипнотизира.

А опитът доказва, че това прословуто Първо е обвързано в повечето случаи с неизбежен крах.

Да се чудиш на какво отгоре го помниш цял живот, изпозабравяйки доста от следващите по реда на номерата, ако ще и увенчани със сполука.

Ти се връщаш все към онзи оскъден, безмилостен спомен, по-твой измежду останалите, за да изпиташ пак и пак стипчивата сладост на една несъстоялица.

Сполуката, изглежда, не е чак дотам необходима за най-силните вълнения. Даже никак.

А същественото кое е?

Първото, защото е първо.

То е докосване до магнита на битието.

То е, да не кажем, вечно, но почти, щом е неосъществено.

То е…

Впрочем можеш ли да определиш кое точно е осъществено и кое не?

Кое сполука и кое несполука?

Кое първо и кое повторение на нещо смътно познато от някакъв друг, нетукашен живот?

из „Лице“