.

Сeкcуалният избор на мъжа е сбор от неговите фундаментални убеждения.

Кажете ми какво един мъж намира за привлекателно в сeкcуален план и ще ви кажа цялата му житейска философия.

Покажете ми жената, с която спи и ще ви кажа каква е самооценката му…

Мъжът винаги ще бъде привличан от жената, която отразява дълбоката му визия за него самия… 

Мъжът, който е уверен в собствената си стойност, би искал най-възвишения тип жена, достъпна за него, жена на която да се възхищава, защото усещането за постижение може да получи само от завоюването на такава жена, а не на празноглава уличница.

Той не се опитва да придобие стойност – той се опитва да я изрази.

Какъв триумф може да бъде спечелването на едно лишено от интелект тяло?

Мъжът, който презира себе си, се мъчи да се сдобие със самоуважение чрез сeкcуални авантюри – което не може да стане, защото сeкcът не е причина, а следствие и израз на усещането на мъжа за собствената му стойност.

Мъжът, убеден в собствената си безполезност ще бъде привличан от жена, която презира – защото тя ще отразява неговото скрито аз.

из „Атлас изправи рамене“