.

МОЕТО ЩАСТИЕ

Доволен съм с малко и с малко богат,
и грижи смутят ли покоя ми, брат,
със чашка и с песен – за първи ли път? –
ги пращам, по дявола нека вървят!

Понякога стискам от мъка пестник,
но бой е живота, а ти си войник!
Безгрижният нрав е богатство за мен:
пред никой не скланям глава унизен.

Гнетят ме нещастия, скърби и страх!
Но вечер с другари – лекувам и тях!
Когато сме стигнали читави, брат,
защо да си спомняме злото назад?

Съдбата ми – кранта, се спъва навред.
Към зло, към добри ли, да кара напред!
Аз своята участ, добра или зла,
ще срещна усмихнат с „добре си дошла“.

НОЩЕН РАЗГОВОР

Той:
Ти спиш ли, миличка? Ела!
Недей бъди със мене зла!
Такава вън лежи мъгла,
измръзнах цял почти.

Такъв е студ, такъв е мраз,
краката си не чувствам аз.
От милост тази нощ у вас
поне пусни ме ти.

Напразно чукам аз отвън.
Изглежда твоя тежък сън
до утре кроткия ми звън
не може да смути.

Пусни ме ти за тая нощ,
за тая нощ, за тая нощ.
Поне от милост тая нощ
при теб ме приюти.

Тя:
Успял ли си във тоя мрак
да стигнеш лесно моя праг,
то значи можеш лесно пак
да си отидеш ти.

Навън сега е зла тъма,
но тая глупава мома,
която с теб преспи сама,
какво ще я слети?

Премаза нечий крак жесток
цветеца в цъфналия слог
и нека тоя скъп урок
тъги да ми спести.

Ловеца птичка оня ден
примами и улови в плен.
Това е друг урок за мен,
той скръб ще ми спести.

Навън лежи такава нощ,
такава нощ, такава нощ!
И гости във такава нощ
не искам аз, прости!

Робърт Бърнс е шотландски поет, сред основоположниците на романтизма.

Той е смятан за национален поет на Шотландия и годишнината от рождението му се отбелязва по-широко от официалния национален празник на страната, денят на Свети Андрей. Стихотворението му „Scots Wha Hae“ дълго време служи за неофициален национален химн на Шотландия.

Бърнс е най-известният поет, писал на шотландски език, въпреки че голяма част от творчеството му е на английски език и на междинен шотландски диалект, по-разбираем за хората извън Шотландия. Освен оригиналното си творчество, поетът събира народни песни от цяла Шотландия, като често ги преработва и адаптира.