Сойен Шаку, известен Дзен учител, казвал:

Сърцето ми гори като огън, но очите ми са студени като изстинала пепел.

Той създал следните правила, които изпълнявал цял живот:

Сутрин, преди да се облечеш, запали благовонна пръчица и медитирай.

Лягай да спиш по едно и също време.

Приемай храна през определени интервали. Яж умерено и никога не се наяждай.

Като ти идват гости, оставай такъв, какъвто си, когато си сам. Когато си сам, се дръж така както когато имаш гости.

Внимавай какво говориш и изпълнявай това, което си казал.

Когато изникне възможност, не я изпускай, но преди да направиш нещо, помисли два пъти.

Не съжалявай за миналото. Гледай в бъдещето.

Имай безстрашната готовност на герой и по детски любящо сърце.

Когато заспиваш, прави го, сякаш си лягаш за последен път.

Щом се събудиш, ставай от леглото, сякаш изхвърляш чифт стари обувки.

редактор: Сияна Велева

Вижте още: Седемте долини по пътя на човека – Карта на суфиите