Хуморът не е безусловна добродетел; неговият морален характер зависи от обекта му.

Да се надсмиваш над онова, което заслужава презрение, е добродетел.

Да се надсмиваш над доброто е отвратителен порок.

Твърде често хуморът се използва като камуфлаж за нравствено малодушие.

В тази връзка има два вида страхливци.

Единият вид е човекът, който не смее да разкрива своята дълбока омраза към битието и се стреми да подкопае всички ценности под прикритието на насмешка.

Човекът, който безнаказано говори обидни и злобни неща и, ако го хванат, бърза да се прикрие, като заявява: „Само се шегувах“.

Другият вид е човекът, който не смее да разкрие или да отстоява своите ценности и се стреми да ги прокарва контрабандно под прикритието на насмешка.

Човекът, който се опитва да изрази добродетелна идея или нещо красиво, без да поема пълна отговорност за това, и при първия признак за противопоставяне го изоставя и побягва, като заявява: „Само се шегувах“.

В първия случай хуморът служи като извинение за злото.

Във втория — като извинение за доброто.

От морална гледна точка коя от тези две политики заслужава по-голямо презрение?

„Романтически манифест“