Джордж Халифакс (1633 – 1695) е английски държавник. Влиянието му като оратор и като писател върху общественото мнение по негово време е ненадминато. Неговите интелектуални способности, силен характер, неговата елегантност, жизненост и сатиричен хумор винаги са правили огромно впечатление на съвременниците му и затова голяма част от изказванията му са били старателно записвани, за да могат да стигнат до нас днес. 

Гневът никога не е без причина, но причината рядко бива убедителна.

Гневът така разпалва фантазията, че може да се изгориш.

Повечето хора влизат в партията от невежество, а не могат да я напуснат от срам.

Този, който обича да дава съвети, има по-голяма нужда от тях.

Тези които мислят, че парите са всичко, могат да направят всичко за пари.

Този, който счита себе си за недостоен за своето място, той е недостоен за него.

Ако искаш да бъдеш мъдър, винаги дръж врага в полезрението си.

Подозрителност – това е по-скоро достойнство, отколкото недостатък, тъй като прилича на куче, което пази, но не хапе.

Злостта, както и похотта, в своя пристъп не познават срам.

Постигането на свободата и съхранението й е на цена, която човечеството, като правило, не е готово да плати.

Паметта и съвестта, винаги се различават и ще се различават по въпроса дали да простят обида.

Какво може да бъде по-важно за мъдреца, от добрата памет?

Бог специално е създал хората толкова доверчиви, че да могат свещениците да ги лъжат.

Всички сме склонни да страним от тези, които разчитат на нас.

Своята работа човек трябва да върши така, все едно няма откъде да получи помощ.

Този, който владее себе си, владее света.

Надеждата – обичайно лоша за употреба, макар и много добър спътник.

Образование – това е нещото, което остава, когато забравим всичко, което са ни учили.

Щастлив е този, чиито убеждения не се различават от общоприетите.

В неразумният век разум, пуснат на свобода, е пагубен за неговия собственик.

С надеждите трябва да се постъпва така, както с домашните птици: да се подрязват крилата й, за да не може тя да прелети над оградата.

редактор: Андрей Митев

Вижте  още: Животът разделя хората по-често, отколкото смъртта – ЕТИЕН РЕЙ