.

Характерът се корени в добродетелните действия, а добродетелните действия произтичат от истината.

Тогава истината е източникът и основата на всичко добро и велико.

Следователно безстрашният и непоколебим стремеж към идеала за истина и праведност е ключът към истинското здраве, както и към всичко друго.

Около нас има толкова много суеверие и лицемерие, че човек дори се бои да постъпи правилно.

Но ако някой се поддаде на страха, дори истината ще трябва да бъде потисната.

Златното правило е човек безстрашно да върши онова, което вярва, че е правилно…

Опасността е в това да не би когато сме заобиколени от фалш от всички страни, да се окажем уловени в него и да започнем да залъгваме самите себе си.

Трябва да внимаваме да не направим грешка от леност или незнание.

Постоянната бдителност при всички обстоятелства е от особена важност.

Законът на любовта – наречето го привличане, афинитет, кохезия, ако желаете — управлява света.

Вселената продължава въпреки разрушението, което непрекъснато се случва.

Истината триумфира над неистината. Любовта побеждава омразата. Бог вовеки триумфира над Сатаната.

Самоналоженото въздържание не е задължение.

Човек, който избира пътя на свобода от ограниченията, т.е . на отдаване на щенията си, ще бъде роб на своите страсти, докато този, който се обвързва с правила и въздържание, се освобождава.

Всичко във вселената, включително слънцето, луната и звездите, се подчинява на определени закони.

Без възпиращото действие на тези закони светът не би продължил да съществува нито миг…

Дисциплина и въздържание са нещата, които ни различават от звяра.

Ако ще бъдем хора с изправена глава, а не ходещи на четири крака, нека осъзнаем и си наложим доброволна дисциплина и въздържание.

Всяка сила произтича от съблюдаването и възвисяването на жизнената сила, отговорна за сътворяването на живот.

Ако жизнената сила бъде обгрижвана, вместо разпилявана, тя се преобразува в творческа енергия от най-висш порядък…

Тази жизнена сила се разпилява чрез лоши мисли.

А тъй като в мисълта се коренят и речта, и действията, качеството на последните съответства на това на предходното.

Затова съвършено овладяната мисъл е сама по себе си сила с най-висок заряд и може да стане самостоятелно оперираща…

Такава сила е непостижима за онзи, който пилее енергията си, така както и пара, затворена в неуплътнен съд, няма сила.

Въздържанието никога не вреди на здравето.

Онова, което уврежда здравето не е въздържане, а наложено отвън потискане.

Човек, който сам си е наложил въздържание, се радва на все по-голяма сила и мир с всеки изминал ден.

Първата стъпка в процеса на въздържание е овладяването на мислите.

Осъзнайте възможностите си и правете само колкото ви е по силите…

Нека това, което казах, не ви безпокои, нито отслабва силата ви.

Винаги се стремете към пълна хармония между мисли, думи и дела.

Винаги се стремете към пречистване на мислите си и всичко ще бъде наред.

Няма нищо по-могъщо о т мисълта – действието следва думата, а думата следва мисълта.

Думата е следствие на могъща мисъл, а когато мисълта е могъща и чиста, и резултатът е винаги такъв.

„Пътят към Бог“