ЗА ЩАСТИЕТО

И както тече си на човека живота

между три неприятности и два анекдота,

изведнъж като някаква тържествуваща нота,

като гръм от небето,

като експлозив,

от който светът

става свеж и красив –

Щастие! Щастие!

И нов, непознат,

сякаш целият град

в това чудо невиждано взима участие,

и си казваш: – До днес

как живял си ти без

щастие, щастие!

Но както със щастие е изпълнен човека,

той привиква със него, тъй че лека-полека

това, новото, също става стара пътека

и само нарядко

за секунда едва

поразява те споменът:

– Какво беше това

”Щастие! Щастие!”?

Като нов, непознат,

сякаш целият град

в това чудо невиждано взел бе участие

и, ах, как от днес

ще живееш ти без

щастие, щастие?

Violeta Apostolova/ Leti phоtography