В ТОЧНИЯ МОМЕНТ

Той ще си спомни колко я обича
едва след края на света,
когато само негова и много ничия
тя се превърне във звезда.

Когато всичките ѝ атоми
сформират огнено кълбо,
когато лумнат сетивата му
във нейния лъчист поток.

Когато се взриви душата ѝ
прераждайки се във пулсар
и жадната ѝ гравитация 
погълне смазващия мрак.

Ще звъннат песенно фотоните
и светлината ще се стича,
а той внезапно ще си спомни,
че всъщност много я обича.

Ще разбереш, че ме е имало едва когато
осъмнеш в поглед, който не е моя.
Едва когато спреш пред тишината
на стръмните, объркани завои.

Когато чуеш как ме няма. Никъде.
Ни в дланите, ни в устните… ни в нищо.
Не ме търси тогава. Не разпитвай.
Не помниш ли… направи ме излишна.

Кога съм си отишла ли? По-късно.
Останах малко повечко. Да те погледам.
А после просто… времето се скъса.
И аз разбрах, че вече нямам време.

Къде съм ли? Не искай да узнаеш…
Тъй както не поиска да остана.
Ще разбереш, че си ме имал чак накрая.
Когато разбереш, че мен ме няма.

автор: Радосвета Аврамова (caribiana)

още от Радосвета Аврамова вижте на Някъде под покривите на града