.

Мнозина говорят за молитвата, очакват да ги науча да се молят. Аз мога да ви науча, но ще съжалявате.

Един безверник се разговарял с приятеля си: „Глупаво нещо е молитвата. Аз никога не съм се молил. Само глупавите и простите хора се молят. Затова не искам да се моля.“

Той излязъл с приятеля си на разходка из гората. Там ги срещнал един апаш, който хванал безверника и започнал да го бие. „Моля ти се, не ме бий. Каквото искаш, ще ти дам, само, моля ти се, престани да ме биеш.“ Дал на апаша нещо и се освободил.

След това приятелят му го запитал:

„Нали казваше, че никога не си се молил? Откъде знаеш, как да се молиш?

Апашът те би, за да ти покаже, че можеш да се молиш. Значи, ние се молим на онези, които ни бият. Защо тогава да не се молим на Господа? Че и Той има тояга.

Ако се молиш, няма да опиташ тоягата на Бога. Ако не се молиш, тояга ще има.“

„Чудно нещо, аз говорих работи, за които за пръв път ми се даде такава опитност!“

Казвам: Всички страдания на хората се дължат на нежеланието им да се молят. Няма да се мине много време, и те ще се научат да се молят.

Как? – Бедни ще станат, болни ще бъдат, гладни ще останат, богатството си ще изгубят, жената и децата ще забягнат някъде и, като останат сами и нещастни, ще започнат да се молят на този, на онзи да им помогнат.

Сега аз не искам да ви убеждавам да се молите. Вие мислите, че много се молите.

Молите се, но само при тоягата. Трябва да ви чукне горния праг, за да видите долния.

И това не е лошо, но по-добре е, да не ви чукне горният праг.

По-добре е, без да ви чукне горният праг, да имате вътрешно разположение на духа.

из „Внушение и вдъхновение“