.

СЕДЕМ ПЪТИ ПРЕЗИРАХ ДУШАТА СИ:

Първият път, когато видях, че тя се покорява, за да достигне висоти.

Вторият път, когато забелязах, че тя куца в присъствието на сакати.

Трети път, когато трябваше да избира между трудното и лесното,

и тя избра лесното.

Четвъртият път, когато тя извърши зло и за свое оправдание каза,

че и другите постъпват по същия начин.

Петият път, когато тя, претърпявайки поради своята слабост,

представи търпението си за сила.

Шестият път, когато с презрение се отвърна от уродливо лице,

без да познае, че това е една от нейните маски.

И седми път, когато тя пееше хвалебствена песен

и си въобразяваше, че това е добродетел.

„Пясък и пяна“

Джибра̀н Халил Джубра̀н /1883–1931/ е ливански поет, писател, мистик, философ и художник, чийто произведения, са изящна сплав между християнската, будистката и езическата мисъл.

Образован с традициите и на Изтока, и на Запада, още приживе съвременниците му го смятат за гениален писател и художник.

Произведението на живота му – „Пророкът“ е една от най-четените книги на XX век, която в своите 29 части предлага цялостна мирогледна система за човешките взаимоотношения във всичките им сфери.

илюстрация: Gibran Khalil Gibran