.

Хората, уморени от страданието, имат специална чувствителност.

Те могат да бъдат сладки, но не и меки.

Те могат да бъдат груби без да нараняват.

Те знаят, че дозата на гнева е това, което я отличава от омразата.

Те знаят значението на тишината.

Знаят как да направят разграничение между важно от излишно.

Знаят стойността на сълзите и на тръпката.

Хората са толкова нашарени от своите белези, че това може да мине за маска.

Хората чувстват.

Но преди всичко са свободни да поемат риска да бъдат щастливи.

илюстрации: © Henn Kim