Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

Защото това е най-голямата тайна за успех във всички рисковани дейности.

Мускулите могат да разцепят щит и дори да унищожат живот, но единствено невидимата сила на любовта може да отвори сърцата на хората и докато не овладея това изкуство, ще остана само един амбулантен търговец на пазара.

Ще направя любовта най-силното си оръжие и към когото го обърна, няма да може да устои на силата му.

Може да отблъскват доводите ми; може да не вярват на думите ми; може да не одобряват облеклото ми; може да не приемат вида ми; може дори да им се сторят подозрителни сделките ми; но любовта ми ще смекчи всички сърца като слънцето, чиито лъчи омекотяват и най-втвърдената глина.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

А как ще го направя?

Отсега нататък ще гледам всичко с любов и ще се родя отново.

Ще обичам слънцето, защото стопля костите ми; но и дъжда ще обичам, защото пречиства духа ми.

Ще обичам светлината, защо то ми показва пътя; но и тъмнината ще обичам, защото ми показва звездите.

Ще приветствам щастието, защото обогатява сърцето ми; но и тъгата ще понасям с търпение, защото отваря душата ми.

Ще приемам наградите, защото ми се полагат, но и препятствията ще посрещам с удоволствие, защото са моето предизвикателство.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

А как ще говоря?

Ще възхвалявам враговете си и те ще ми станат приятели; ще насърчавам приятелите си и те ще ми станат братя.

Винаги ще търся причини да се възхищавам; никога няма да изнамирам оправдания за слухове.

Когато се изкушавам да критикувам, ще захапвам езика си; когато започвам да хваля, ще крещя от покрива.

Та нали птиците, вятърът, морето и цялата природа говорят с музиката на възхвалата към твореца си? Не мога ли със същата музика да говоря на неговите деца? Отсега нататък ще помня тази тайна и тя ще промени живота ми.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

А как ще постъпвам?

Ще обичам най-различни хора, защото всеки има качества за възхищение, дори и да са скрити. С любов ще разкъсам изградената около сърца та им преграда от подозрение и омраза и на нейно място ще построя мостове, за да може любовта ми да влезе в душите им.

Ще обичам амбициозните, защото могат да ме въодушевяват!

Ще обичам неудачниците, защото мога да се уча от тях.

Ще обичам кралете, защото са над човешките същества; ще обичам смирените, защото са божествени.

Ще обичам богатите, защото са самотни; ще обичам бедните, защото са толкова много.

Ще обичам младите за вярата, която имат; ще обичам старите за мъдростта, която споделят.

Ще обичам красивите заради тъгата в очите им; ще обичам грозните заради мира в душите им.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

Но как ще реагирам на действията на другите?

С любов. Както любовта е средство за отваряне на сърцата на другите, точно така е и мой щит, който отблъсква стрелите на омразата и копията на гнева.

Злополучните и обезсърчените ще удрят в новия ми щит и ще се превръщат в най-тих дъждец. Моят щит ще ме закриля на пазара и ще ме подкрепя, когато съм сам. Ще ме съживява в моменти на отчаяние, но ще ме успокоява, когато се екзалтирам.

С употребата ще се засилва и повече ще ме предпазва, докато един ден го захвърля и без закрилата му тръгна сред пъстрия поток от хора, но когато го направя, името ми ще е издигнато високо в пирамидата на живота.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

А как ще се държа с всеки срещнат?

По един-единствен начин. Тихо, в себе си, ще се обръщам към него и ще казвам – Обичам Те. Въпреки, че са казани наум, тези думи ще греят в очите ми, ще изглаждат бръчките по челото ми, ще предизвикват усмивка на устните ми, ще звучат в гласа ми; и сърцето му ще се отвори. А ще има ли някой да се откаже от стоките ми, когато сърцето му чувства моята любов?

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

И най-много от всичко ще обичам себе си. Защото правя ли го, ревностно проверявам всичко приемано от тялото ми, от ума ми, от душата и сърцето ми. Никога няма да угаждам прекадено на плътските си желания, а ще храня тялото си повече с чистота и умереност.

Никога няма да допусна умът ми да бъде привлечен от злото и отчаянието, а с желание ще го извисявам с многовековното познание и мъдрост. Никога няма да допусна душата ми да стане самодоволна и пресита, предпочитам да я храня с медитация и молитва.

Никога няма да допусна сърцето ми да стане дребнаво и жестоко; а ще го раздавам и то ще расте и ще топли земята.

Ще посрещна днешния ден с любов в сърцето си.

Отсега нататък ще обичам цялото човечество.

От този момент всичката омраза изтича от вените ми, защото нямам време да мразя, имам време само да обичам.

В този момент правя първата необходима стъпка да стана човек сред хората.

С любов ще увелича продажбите стократно и ще стана велик търговец. Ако нямам никакви други качества, мога да успея само с любовта. Без нея няма да успея, дори да притежавам всички знания и умения на света.

Ще посрещна днешния ден с любов и ще успея.

Ог Мандино /Най-великият търговец на света/