Много е важно да живеете с увереността, че вашите потенциални, емоционални, интелектуални и физически способности са неизчерпаеми. Всички ограничения са само във вашето въображение.

21 век е век на глобализация и многоезичие. В обществото на знание, езиковата компетентност и междукултурното разбирателство не са лукс. Те са от съществено значение за развитието на всяка отделна личност и нейния напредък.

Днес всеки пети човек владее английски език и това умение се смята за основополагащо за развитието на всички останали умения.

Английският език е световен език

От средата на 20 век английският се превръща в най-популярния език в света – езикът, който най-много се използва.

Около 85% от всички писмени материали са написани на английски език. Той се използва като комуникация при пътуване в чужбина и в световната интернет мрежа.

Днес английски език говорят около 1.5 милиарда души. От тях близо 400 милиона го имат за майчин, а над 1 милиард го ползват като втори език.

Той е официален език на 53 страни в света; един от шестте официални езици на Обединените нации; официален език на НАТО, Европейския съюз.

Изучаването на английски  език дава възможност на хората  да работят в рамките на различна езикова и културна среда.

Английският език е базисно умение за намиране на желана работа

Владеенето на чужд език е полезно за осъществяване на бъдещите цели в кариерата. Достъпът до световната информация чрез използването на Интернет днес е невъзможен без владеенето на чужд език и най-вече английски.

Ползването на английски език повишава значително перспективите  за намиране на работа. Английският език е най-широко използван език за международен бизнес. Всъщност дори за намирането на най-елементарна информация, имате нужда от владеенето на английски език.

Хората, които изучават английски имат над средните умения по информационни технологии в сравнение с останалата част от населението. Те могат да бъдат гъвкави и адаптивни в динамични ситуации.

С помощта на английския език имате значително по-голям шанс да станете световно признат учен или успешен служител в международна компания.

Ако искате да участвате в международни проекти, конференции и обучения, да пишете статии за най-реномираните издания и медии и да работите в компания, оперираща на няколко континента, залягайте здраво над уроците по английски.

Английският език е най-развиващият се език

Речниковият запас на английския език се е удвоил за едно хилядолетие и сега в него има над 1 020 000 думи!!!.

 Годишно в английския влизат около 8 500 нови думи. За 63 години речниковият запас на езика се е повишил със 70%.

Почти половината от новите думи обаче не са включени в нито един речник. Те са част от разговорния език, навлязъл в ежедневието. И макар извън речниците, са плод на социалното общуване, те се налагат ежечасно в общуването .

Английският език е вашият билет за най-престижните университети

Въпреки растящата конкуренция във висшето образование, най-елитните университети продължават да са в англоговорящия свят.

Овладяването на английски е първата и най-важна стъпка към така мечтаното обучение в Харвард, Принстън, Кеймбридж или Оксфорд. Програми на английски предлагат и все повече университети в Германия, Холандия, Швеция, Дания, Норвегия и Финландия, както и в Югоизточна Азия.

Комуникацията между културите ще остане ключово умение в глобалния свят, а значението на английския език все повече ще се разширява и утвърждава .

Това ще гарантира способността различните хора да общуват помежду си и да повишават благосъстоянието на всеки един от тях.

Недостигът на време се оказва най-голямата пречка и за децата, и за възрастните, за да започнат да учат нов език.

Вярно е, че изучаването на език отнема време и не става за един ден.

Но съвременното развитие на техниката ви дава възможност да използвате мобилни приложения, които да включите в ежедневните си занимания.

От BELL.bg  са помислили за това и предоставят на всички, които са осъзнали неадекватността на развитието на съвременната личност без владеенето на английски език, образователното мобилно и уеб приложение за изучаване на езика, разработено и адаптирано специално за българи.

BELL ви помага да учите навсякъде и по всяко време на своя телефон или таблет, докато сте в офиса, навън в парка, докато пътувате в градския транспорт или просто се налага да чакате някого или нещо.

Голяма част от изразите в приложението са преведени на български език, така че да бъдете максимално улеснени и да не губите време в търсене на превод или граматически пояснения.

Bell.bg можете да откриете е на тяхната ФБ страница: https://www.facebook.com/bell.bgapp/