.

Ако прозорецът ти към света е мръсен, то и моите цветя ще ти се видят кални.

Бъди като дърво и пусни мъртвите листа да паднат.

Можеш да различиш истинското от фалшивото, защото фалшивото предизвиква тревожно чувство в стомаха ти, докато Истинското изпълва сърцето ти с тихо щастие.

Продай си разума и си купи учудване, тъй като проницателността на ума е мисъл, а учудването – истинно видение.

Ако някога изпаднеш в голяма беда, не казвай на Всевишния: „О, Всевишни, имам голяма беда“. Кажи на бедата: „Имам Велик Всевишен“.

В живота, дълъг половин дихание, не планирай нищо освен Любов.

Който дръзне да вкуси, той знае. Който не се осмели, не му остава нищо друго освен само да предполага.

Ако не умреш за себе си, няма как Бог да възкръсне в теб.

Когато не само устата, но и умът ти престане да бърбори, чак тогава проговаря Духът.

Как ще станеш чисто огледало, ако негодуваш срещу полирането.

Бог му дал най-голямата империя в света, но го лишил от скръб. А скръбта е нещо по-добро от една империя, защото те заставя скришом да зовеш Бог. Онзи, който не е изпитал скръб, зове Бог с ледено сърце… или въобще не го зове. Докато зовът на поразения от скръб е напоен с искреност и неподправено чувство.

Ако носиш тежък чувал, не забравяй да надникнеш вътре.

Този, който се отрича от Любовта, се отрича от Живота.

Не можеш да си представиш колко усърдно търсих подарък, с който да те привлека. Нищо не ми се струваше подходящо. Какъв е смисълът да нося злато на златна мина или кана вода на океана? Всичко, за което се сещах, беше все едно да нося подправки в Ориента. Не е правилно да ти давам моето сърце и моята душа – Ти вече ги имаш! И така – донесох Ти огледало. Гледай Себе Си и мен помни!

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Умри в Любов и заживей вечно – РУМИ