.

Имате ли избухлив нрав? Не се ядосвайте, но … може да не сте толкова умни, колкото си мислите, че сте.

Тъй като гневът е силно свързан с черти като самоувереност и нарцисизъм, избухливите хора надценяват собствените си способности.

„В един неотдавнашен проект разгледахме връзката между гнева и различни когнитивни функции“, разказва психологът Марчин Зайенковски от Университета във Варшава.

Забелязах от преглед на литературата, че гневът се различава значително от другите отрицателни емоции като тъга, тревожност или депресия. Гневът е свързан с оптимистично възприемане на риска и най-общо – склонност към оптимизъм.

Запитах се дали хората с нисък праг на гнева ще проявят пристрастност към възприемането на своите способности и компетентност. По-конкретно, проверих дали силният гняв води до илюзия за интелигентност.

Така заедно с психолога Жил Гингац от Университета на Западна Австралия проектират експеримент, за да проверят тази хипотеза.

В две проучвания с общо 528 участника учените откриват, че хората, които признават, че са избухливи, също така и надценяват своята интелигентност.

Участниците дават оценка на склонността си да се ядосват (нивото на гнева) и собствената си интелигентност по 25-степенна скала и след това попълват тестове за интелигентност.

Индивидите с високи нива на гняв имат склонност да надценяват способностите си, т.е. да мислят, че са по-умни, отколкото са всъщност. Този аспект от гнева се свързва с нарцистичните илюзии.

Това, което установява проучването е, че хората, които са склонни да избухват при най-малката провокация като цяло надценяват колко са интелигентни. Този аспект на гнева – прекалената самоувереност – е свързана с нарцисизма. И това би могло да причини и вреда на междуличностните отношения.

Индивидите с висок нарцисизъм не установяват дълбоки и близки взаимоотношения с другите, а по-скоро доминират над тях. Съответно високите нива на гнева се свързват с проблеми в отношенията.

Предполагаме, че тези трудности може да бъдат свързани с мисълта за превъзходство над другите, особено в областта на способностите. Често проявите на гняв могат да доведат до мисли като „Аз съм умен“ и „Ти си глупав“, което от своя страна води до проблеми при създаването на положителни отношения с другите.

източник