.

Жена без характер е като хляб без сол.

Без жена е като без котка, а без мъж е като без куче.

Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.

Ако много знаеш, бързо ще остарееш.

Ако те е страх от вълци, не ходи в гората.

Жените знаят всичко за любовта, дори това, на което не са се учили.

Без мъж е като без глава, без жена е като без ум.

Пред хората – ангел, а не жена, вкъщи с мъжа си – сатана.

Жената не е ръкавица, не можеш да я туриш в джоба си.

Между женското „да” и „не” не можеш игла да прекараш.

Всичко е добро, когато завършва добре.

Да изживееш един живот не е като да прекосиш полето.

Да паднеш не е беда, беда е да не станеш.

Де да можеше гъбите да растат в устата…

Мъжът като пие, гори половината къща; жената като пие – гори цялата къща.

Доверявай, но и проверявай.

За глупаците няма правила.

И най-умният си е малко прост.

Като жената слезе от каруцата, на кобилата и става по-леко.

Като няма новини е добра новина.

Като няма риба и ракът е риба.

Който копае гроб другиму, сам пада в него.

Който не си седи на мястото, богатство няма да натрупа. 

Който сам се пази и Бог го пази.

Който се радва на госта, ще нахрани и кучето му.

Където е тънко, там се къса.

Лошата мълва се носи на криле.

Любопитството погубило котката.

На подарен кон не се гледат зъбите.

Не можеш да стигнеш сянката си.

Неканеният гост е по-лош и от татарин — враг.

Няма семейство без грозник.

По-добре да имаш сто приятели, отколкото да имаш сто рубли.

По-добре синигер в ръката, отколкото жерав в небето. 

Преди да заповядваш, се научи да се подчиняваш.

Умният не минава през планината, а я заобикаля.

Щом живееш с вълци, вий.

Щом обичаш да се пързаляш, ще обичаш и да теглиш шейната.

Щом се сърдиш значи не си прав.