Веднъж при мен дойде една крайно отчаяна жена. Тя буквално умираше от мъка.

Причината за това бил нейният мъж, който, по нейните думи страдал от астма. Тя го съжалявала, но с нищо не можела да му помогне и от това силно страдала.

Но аз видях всичко това в друга светлина и и казах: “Ще ти помогна, ако се съгласиш да направиш това, което ще ти кажа.”

“Ще направя всичко, което ми кажете” – отговори тя.

Тогава и казах:

„И така, прибери се вкъщи. Ще влезеш през входната врата и ще отидеш в стаята, където лежи твоят болен съпруг. Остани с него малко и виж какво ще направи. След това се изправи и му кажи, че искаш набързо да отидеш на пазар, за да си купиш нещо. Въпреки това, не трябва да отиваш на пазара, но излез през входната врата, обиколи къщата и влез през задната врата на кухнята. Тя е до стаята на мъжа ти. Бъди внимателна, той да не те открие. Седни там за около час и слушай това, което твоят съпруг ще прави. После отново обиколи къщата и директно влез в стаята му.“

Жената постъпила както и наредих. На следващия ден отново дойде при мен. “Е какво стана? – попитах я.

“Веднага след като влязох през входната врата – каза жената – и влязох в стаята на мъжа ми, той започна силно да кашля, да плюе на пода и да се оплаква, че аз не го обичам, въобще не го съжалявам е оставен сам с болестта си. Тогава му казах, че ще отида за час на пазара. Започна нов пристъп на кашлица и нови оплаквания.

Обиколих къщата и влязох през кухнята и като се заслушах установих, че в стаята на съпруга ми цари тишина. Мина един час и аз се върнах при него. Веднага след като отворих вратата и го видях, започна нов пристъп кашлица и оплаквания, че в продължение на цял час, докато ме нямало, той не можел да се справи с кашлица, викал за помощ и едва не умрял, изоставен от всички.”

“Сега разбра ли какво става?” – я попитах.

”В мен всичко се обърка – отговори, – не зная какво да мисля.”

“Сега ще ти обясня, – казах. В твоя мъж се е настанил бяс. Видях го, когато вчера дойде при мен. Бесът е докарал на мъжа ти астма, с помощта на която да се разправи с теб.

Бидейки много чувствителен и лесно раним човек, ти, виждайки неговите страдания и слушайки жалбите му, че ти като че ли съвсем не си притеснена за него, заради твоите преживявания ти съвсем си се изсушила.

Въпреки това, съпругът ти не изглежда притеснен. Той кашля, плюе и се оплаква само, когато си в близост до него, тъй като тази атака е насочена към теб. Веднага след като си тръгнеш, той се успокоява.”

Жената ме гледаше в очите, докато до съзнанието й бавно достигаше смисълът на това, което се случва.

Казах и как трябва да се бори с врага и какво е необходимо да направи, за да може и тя, и мъжът и да се избавят от беса. Жената ме послуша и сега животът и в семейството стана по-добър.

“Отче, тази астма не е била истинска, а измислена?”

“Не, тя беше истинска, обичайна асма, но причината за нейното възникване беше дяволът. Той я използвал в качеството и на оръдие за убийство на бедната жена.”

Автор : св. Порфирий, “Цветослов советов”