.

Свети Тома Аквински е италиански теолог и схоластически философ. Неговите идеи лежат в основата на късните философски възгледи на католическата църква, наричани Tомизъм.

През 1879 г. Томизмът е провъзгласен официално от папа Лъв XIII за основоположно учение във всички католически учебни заведения. Тома от Аквино се смята от Католиците за един от най-великите теолози в историята и за един от тридесет и тримата отци на Църквата.

Нещата, които обичаме говорят най-красноречиво за това какви сме всъщност.

Във всяка душа живее стремеж към щастие и смисъл.

Ако най-важната задача на капитана беше да запази кораба невредим, той никога не би го изкарал от пристанището.

Всеки сам е творец на своя живот и неговата смърт ще му плати, каквото е заслужил чрез своите действия.

Болката може да бъде облекчена с добър сън, баня и чаша вино.

Често се разкайвам за това, което съм говорил, но рядко съм съжалявал за това, че съм мълчал.

Има истина и в такива неща, в които няма благо, например в математиката.

Заради съвършенството на вселената е необходимо да съществуват интелигентни същества.

Любещият се поставя извън себе си и се насърчава да принадлежи към предмета на своята любов, доколкото той желае доброто на възлюбения и мисли за това добро като негово.

Любовта е там, където знанието свършва.

Владетелите се нуждаят от мъдреци значително повече, отколкото мъдреците от владетели.

Абсолютното зло е невъзможно, понеже то непременно ще унищожи само себе си.

За този, който има вяра, не са нужни обяснения. За този, който няма вяра, обясненията са безсмислени.

Вярвайте, ако не можете да видите с очите си! Надявайте се, ако не можете да докоснете с ръцете си.

Три неща са нужни за избавлението на човека: да знае в какво да вярва; да знае какво иска и да знае какво трябва да направи.

Несправедливостта е най-лошият от всички грехове, но отчаянието е най-опасният. Когато човек е отчаян, не му пука нито за него самия, нито за нито за останалите.

За да се движи човечеството напред, е нужно да има хора, които посвещават целия си живот на размисъл.

Пазете се от човек, който не е прочел повече от една книга.