.

Избяга розовият кон.

Търкулна се сълза по хълма.

Небето жадно я изпи,

въздъхна и назад се върна.

Тревогата ми зазвъня,

когато се прибирах вкъщи

и знаех, че след тежък ден

не можеш да не ме прегърнеш.

Цигарата ми примижа

като светулка в тъмнината

и чувах тропот на коне

все по-дълбоко под земята.

Узря поредната звезда

и падна някъде сънлива.

Дочувах шепот на жена,

която вече си отива.

Надвих и този път страха,

но мускулите ме боляха.

Потърсих розовия кон,

картината ми на стената.

От непокорния табун

не бе останал даже помен…

Избягал беше моят кон.

Прозорецът ми бе отворен.