.

Дефиницията за свобода е безкрайната стойност на човешкото същество. Дефиницията за зло е унищожаването на свободата. Всичко, което е зло, учи хората, че тяхната стойност е ограничена.

Истината винаги е проста. Всички хора разпознават истината, защото всички хора са интелигентни същества.

В природата на злото е да създава изкуствено сложни идеи. То прави това, за да скрие или замъгли свободата, която унищожава.

Ако премахнете сложностите и страховете от живота си, ще откриете ясна и красива истина. Тази истина е принципът на вашата стойност.

Да се проумее свободата, означава, да се проумее стойността на една личност. Всичко, което злото иска, е да маскира и да унищожи вашата стойност.

Всеки авторитет е създаден от зли хора, с цел да се преиначи вашата стойност. Да проумеете вашата собствена стойност, означава, да проумеете природата на свободата.

Ключът за проумяването на нашия свят е, да се разбере природата на злото. Злото се конфронтира с човешката стойност на хората, като им отнема възможността да правят собствени избори; като им отнема шанса да развият сила чрез учение и разбиране.

Ако злото се стреми да унищожи или да скрие стойността на една личност, то свободата показва хората в техния пълен потенциал и в тяхната пълноценна стойност.

Чрез свободата, хората са обичали, лекували са болести, премахвали са глада, улеснявали са труда и са живели в мир. Чрез свобода, щастието е постижимо. Свободата е точната противоположност на злото.

Сложностите се откриват във всички проявления на нашите култури, политики и икономики. Всеки ден на хората се представят нови идеи, нови въртележки, нови гледни точки или нови симптоми на нашия свят.

Много от тези идеи са перверзии на принципи, замислени така, че да извлекат определени реакции от хората.

Злите общества изобретяват идеи, за да унищожат разсъдъка на хората.

Някои от историческите имена на тези идеи са социализъм, фашизъм, расизъм, комунизъм, демокрация, класови войни, политическа коректност, благоприличие, порядъчност, царственост и тероризъм.

Всички тези идеи са създадени точно с една и съща цел. Всички те са инструменти за заблуда на съзнанията на поробените жертви. Всички те са зло.

Вие сте способни да проумеете всичко в света около вас. Вашата интелигентност не е ограничена.

В разбирането ви са внесени смущения и сложности, за да могат злите хора да ви контролират.

Злото иска да вярвате, че не сте способни да проумеете собствения си свят. Когато проумеете степента на собствената си значимост, злото ще се провали.

Има два принципа от значение за проумяването на идеята за интелигентността. Първият е простотата.

Принципът на простотата гласи, че интелигентността разпознава истината. Когато някоя истина се представи в чист вид, всички хора са способни да я разберат. Няма истина, която не сте способни да научите. Това е принципът на простотата; интелигентността разпознава истината.

Вторият принцип е принципът на замъгляването. Замъгляването е смущението на някой принцип.

Замъгляването е създаването на неверни идеи, с цел да се скрие истината. Понякога това представлява просто добавянето на идеи отгоре върху истината, за да се прикрие природата на изначалната истина.

Дори идеи, които наглед са напълно правилни, могат да бъдат впрегнати в погребването на прости истини.

Замъгляването се използва от злото, за да обърка съзнанията на хората. Замъгляването смущава разбирането на принципите, за да се отнеме възможността на хората да се учат.

Злото използва замъгляване, за да не можете да се сдобиете с мъдрост. То го прави с цел да ограничи свободата ви.

Културата знае, че хората ще открият много по-малко истини, ако са фокусирани върху изкуствени усложнения.

Пораствайки, децата научават, че сложните наглед идеи всъщност са основни и прости принципи.

Онова, което в един момент сякаш е било невъзможно за проумяване, става великолепно, след като веднъж се разбере. Добре е да се натрупва мъдрост. С мъдрост можете да постигнете всичко.

Търсенето на знание ще ви стане по-лесно, когато се отървете от всички представи за собствената малоценност.

Злото използва замъгляване, за да накара хората да се чувстват малоценни. Вие не сте малоценни пред другите хора, и не сте малоценни пред идеите. Вие имате безкрайна стойност.

Като човешки същества, вие сте много специални. Вие не сте като минералите, растенията или животните на тази земя.

Нищо друго не владее способностите на интелекта както вас. Нищо друго няма такава пълна и тотална амбиция да постигне мечтите си. Нищо друго няма желанието и жаждата за знание, която вие притежавате. Вие сте човешко същество.

Няма предел в природата ви. Няма край на капацитета ви да проумявате или да бъдете щастливи. Като човешки същества, вашият живот не подлежи на ничия друга воля, освен вашата.

Не ви е нужно нито разрешение, нито лиценз, за да се учите и растете. Всичко, което желаете, може да бъде ваше.

Хората по природа търсят щастие в живота си и най-честото и най-дълбокото желание е за обичта и силата на техните семейства.

Всичко, което правите, увеличава сигурността, мира и просперитета за вас самите и за онези, които обичате. Вашата способност да създавате тези неща от сърце правилно се дефинира като вяра. С вяра ще намерите радост във всяка пътека от живота ви.

Вяра е смелостта, да провериш, дали в идеите ти има истина. С вяра, хората откриват дали идеите са истинни или неверни. С вяра, хората научават принципите.

Хората се уповават на вярата, за да проверяват принципите поетапно. Ние често се проваляме, но винаги се учим.

Представете си, че ходите по камениста повърхност. Може би очаквате, че повърхността е твърда и няма да се измени. Ако очаквате твърда опора, но откриете движение, може да се спънете.

Когато идеите, които проверявате, са грешни, проверката ви ще се провали. Интелигентността ви ви помага да пригодите мисленето си така, че по-добре да проумеете принципите на ходенето.

Научавате се да контролирате равновесието си въпреки трудния терен. Уповавате се на вярата, за да изпробвате новото си разбиране, и скоро се научавате да се придвижвате успешно и бързо. Вие овладявате принципи.

Всеки път, когато човешките същества прилагат принципи в действие, те ще чувстват власт, възбуда и радост.

Разгръщането на интелигентността е това, което търсят хората. Някои примери са как малкото дете гордо показва на родителите си своето разбиране на математиката, или как съпруг и съпруга разрешават спор. Това са открития на принципи чрез уповаване на вярата.

Прилагането на вяра в принципите носи мъдрост. Свободата е необходимост. Унищожаването на свободата възпрепятства хората да прилагат вяра. Възпрепятства хората да проверяват своето разбиране на принципите.

Когато нямаме свободата да се движим поетапно, не можем да се учим и не можем да растем. Любовта, просперитетът и знанието са все неща, които са възможни само при условие на свобода. Свободата носи всичко добро.

Като човешки същества, степента на свобода, от която се нуждаете, е безгранична. Свободата е безкрайната стойност на човешкото същество. Ако злото унищожи свободата в коя да е област на живота ви, то може да ограничи мъдростта ви, любовта ви, и радостта ви.

Има хора, които биха унищожили свободата ви. Те искат да ви контролират, за да не станете човека, който искате да бъдете. За да ви контролират, те използват сила, за да ви отнемат свободата, с която сте родени.

Никога не бива да подценявате изобретателността или жестокостта на злите хора. Злото ще конфискува пари, ще разрушава добродетелта и ще пролива кръв.

Повечето хора не са зли; повечето хора се опитват да създават, а не да разрушават. Само че, злите хора наистина съществуват и те са екстремно опасни.

Те са наречени авторитети.

Няма авторитет на тази земя, който с право може да управлява живота ви.

Родени на този свят, вие и единствено вие контролирате очите си, ушите си, езика си, ръцете си и съзнанието си.

Всеки авторитет, който твърди, че може да се отърве от вас и от вашите способности, е една измама.

Родени сте на този свят, за да бъдете свободен представител на живота. Животът е свобода. Със свобода и вяра в този свят можете да научите и да постигнете всичко.

Всеки, който ви казва, че трябва да сдадете съзнанието си, тялото си или принадлежностите си на някой авторитет, е зъл.

Разберете, че изборите, направени с вашата свободна воля, не са зло. Няма нищо лошо в саможертвата, ако е направена доброволно.

Но жертването без избор не е жертва, това е робство. Авторитетът винаги отправя изисквания към хората чрез сила. Авторитетът никога не моли за разрешение.

Робството възпира хората да правят избор в собствения си живот.

Всичко, което ограничава съзнанието ви, движенията ви и словото ви, е зло. Робството се намира както в частичното, така и в пълното унищожение на свободата.

Управлявайте себе си, защото това е природата на личността. Вие и и само вие контролирате действията и съзнанието си. Това е правилно, подобаващо и добро. Вие имате отговорност, да защитавате свободата във всяко време.

Ако не го правите, тя ще бъде унищожена. Да предадете защитата на собствената си свобода в чужди ръце е абсолютна покана за тирания.

Личният суверенитет е краят на злото. Когато всеки човек на света ще защитава себе си и онези, които обича.

Когато злото дори не може да стъпи тук, защото всички хора внимават за него и разпознават, че се опитва да унищожи тяхната стойност. Това е точно обратното на съвършено зло, в което всеки човек е роб и господар на роби.

Съвършената свобода е живот, и в него няма роби и няма господари на роби. Съвършената свобода е живот.

автор: Джереми Лок

източник: „Краят на злото“