.

Аристотел е роден в Стагира, Северна Гърция през 384 г. пр. Хр. Учил е в академията на Платон. Бил е частен учител на Александър Велики

Считан е за бащата на психологията – пръв издига схващането за единствата на тяло и душа. Създава първата познавателна теория, според която протичат психичните процеси – асоциативната теория. 

Всекиму е присъщо да греши, но само глупавият упорства в грешката.

Разумният търси не това, което е приятно, а това, което го спасява от неприятностите.

Във всички творения на природата има нещо за възхищение.

Голото тяло не е причина за срам. Срамувайте се от това, което мислите за него.

Човекът извън обществото е или Бог, или звяр.

Добре започнатото е наполовина свършено.

Който е приятел на всички, не е приятел на никого.

Нищо не разрушава човека така, както продължителното телесно бездействие.

Остроумието е образовано нахалство.

И от врага на много нещо може да се научи мъдрият.

Умният човек ще се съгласи с умния, а глупавият обикновено не се съгласява нито с умните, нито с глупавите.

Противоотровата за петдесет врагове е един приятел.

Приятелството е като една душа в две тела.

Да живееш означава да създаваш неща, а не да ги придобиваш.

Не е имало досега нито един велик ум без примеси на безумие.

Всяка платена работа обсебва и разваля ума.

Навикът във всичко да се търси смешното е най-явният признак за посредственост — защото смешното винаги е на повърхността.

Хората се делят на три групи — тези, които са живи, тези, които са мъртви, и тези, които са на море.