.

Добрите хора лесно се познават.

Те не подскачат, често си мълчат.

Когато ги обидят, просто стават

и си отиват за пореден път.

Добрите хора могат да прощават,

Не само с думи, но и със сърце.

Каквото имат, винаги раздават.

И слушат те с наивност на дете.

Добрите хора лесно ще измамиш.

Те бързо падат след подложен крак.

Не ти се сърдят и не отмъщават.

Господ отмъщава вместо тях.

Детето вижда как газим цветята.

Детето вижда как си крещим.

Детето разбира нещата,

за които гузно мълчим.

Детето помни лошата дума-

да я повтори на своя другар.

Детето знае, когато е шумно.

Знае когато е цар.

Детето убива първо цветята.

После със камък удря стъкло.

Детето не знае, че има братя.

И че може да прави добро.

Детето те гледа от своя вселена.

Но в тези зеници е твоят лик.

Какво то ще вземе от теб и от мене,

това ще остави за нашия внук.