.

ДУШАТА МИ…

Душата ми не е далечен пристан,

където спираш ти и си отиваш.

Душата ми не е годежен пръстен,

през който се провираш и преспиваш.

Душата ми не и градска баня –

да влезеш в нея, за да се измиеш.

Душата ми не е една диканя –

вършееш с нея и вода да пиеш.

Душата ми не е дори пътека,

където ти да минеш и отминеш.

Душата ми не е камина лека

да се постоплиш и да си заминеш.

В душата ми, ако във храм заставаш,

ти влезеш ли – завинаги оставаш!