.

Жак Лакан (1901-1981) е френски психоаналитик, който е оказал значително влияние върху развитието на психоанализата. Неговата теория се основава на идеите на Зигмунд Фройд, но Лакан я преинтерпретира и развива по нов начин.

В тази статия ще разгледаме основните идеи на Лакановата теория. Ще започнем с описание на структурата на личността, според Лакан. След това ще разгледаме понятието за несъзнаваното и ролята му в човешкото поведение. Накрая ще обсъдим процеса на психоанализата и нейната цел.

Структурата на личността

Фройд твърди, че личността е разделена на три инстанции: Ид, Его и Суперего. Идът е най-примитивната инстанция и е източникът на нашите инстинкти и емоции. Егото е посредникът между Ида и Суперегото и е отговорно за вземането на решения и управлението на поведението ни. Суперегото е моралната инстанция и е отговорно за нашите чувства за вина и съвест.

Идът е недиференцирано и неструктурирано. То е източникът на нашите инстинкти и емоции, които са насочени към задоволяване на нуждите ни.

Егото се формира в процеса на интернализация на социалните норми и ценности. То е отговорно за вземането на решения и управлението на поведението ни, така че да бъде в съответствие с тези норми и ценности.

Суперегото се формира в ранното детство, под влиянието на родителите и другите значими възрастни, социалните норми, културните ценности, религията и т.н. То е отговорно за нашите чувства за вина и съвест.

Несъзнаваното

Лакан твърди, че несъзнаваното е много по-голямо от съзнателното. То е източникът на нашите желания, мисли и чувства, които не са достъпни за съзнанието ни. Несъзнаваното се формира в ранното детство, под влиянието на травматични преживявания и конфликти. То е движещата сила на нашето поведение и е отговорно за много от нашите проблеми и трудности.

Лакан твърди, че несъзнаваното е структурирано като език. То не е просто набор от спомени и желания, а е система от знаци и значения. Несъзнаваното се изразява чрез нашите симптоми, сънища, грешки и шеги.

Лакан също така твърди, че човешкото същество е разделено на три части: реалното, въображаемото и символното. Реалното е това, което е извън езика и не може да се мисли или изрази. Въображаемото е света на образите и отраженията и е това, което ни позволява да се идентифицираме с другите. Символното е езикът и културата и е това, което ни позволява да мислим и да се свързваме с другите.

Психоанализата

Според Лакан психоанализата е процес на преход от въображаемото към символното. Този процес се осъществява чрез говоренето и чрез интерпретацията на сънищата. Когато говорим за себе си, ние се опитваме да разберем себе си и да се свържем с другите. Когато интерпретираме сънищата си, ние се опитваме да разберем несъзнаваното си.

Психоанализата е процес, чрез който човек се опитва да разбере и разреши своите несъзнавани конфликти. Лакан твърди, че психоанализата е единственият начин да се достигне до несъзнаваното и да се промени поведението.

Психоанализата се осъществява чрез разговор между психоаналитика и пациента. Пациентът говори за себе си, за своите мисли, чувства и преживявания. Психоаналитикът слуша пациента и му помага да разбере несъзнаваните си конфликти.

Процесът на психоанализата е дълъг и труден. Той изисква от пациента да бъде честен със себе си и да се отдаде на процеса на самоанализ. Психоанализата обаче може да бъде много полезна за хората, които се борят с проблеми като тревожност, депресия, зависимости и други психични разстройства.

Теорията на Жак Лакан е сложна и предизвикателна, но тя е и много богата и изчерпателна. Тя е оказала значително влияние върху развитието на психоанализата и на мисленето за човека.

Ако искате да знаете кой сте, не питайте себе си, попитайте другите.

Несъзнаваното е структурирано като език.

Символът е това, което прави реалното реално.

Идът е реално, Егото е въображаемо, а Суперегото е символно.

Несъзнаваното не е нещо, което знаем, че не знаем, а нещо, което не знаем, че знаем.

Несъзнаваното е по-реално от реалното.

Егото е илюзията, че контролираме живота си.

Суперегото е гласът на нашите родители, който ни казва какво да правим и какво не.

Идът е волята за живот.

Желанието е желанието за обединение с майката.

Отхвърлянето е първият акт на Егото.

Интроекцията е процесът, чрез който усвояваме ценностите и нормите на обществото.

Проекцията е процесът, чрез който приписваме на другите собствените си желания и страхове.

Репресията е процесът, чрез който изтласкваме нежеланите мисли и чувства от съзнанието.

Фетишизацията е процесът, чрез който заменяме обекта на желанието с нещо друго.

Символизацията е процесът, чрез който превръщаме преживяванията си в смислени истории.

Реализацията е процесът, чрез който превръщаме мечтите си в реалност.

Революцията е процесът, чрез който променяме света.

Сексът е желанието да се отдадеш на другото.

Смъртта е желанието да се освободиш от ограниченията на тялото си.

Психоанализата е процесът на разбиране на несъзнаваното.

Психоанализата е процесът на освобождаване от несъзнаваното.

Психоанализата е процесът на трансформация.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

Вижте още: Идеалистичният мотив служи за камуфлаж, зад който скриваме разрухата – Зигмунд Фройд