.

Като се замислим върху зверствата, записани в историята, оставаме с впечатлението, че идеалистичният мотив често служи за камуфлаж, зад който скриваме разрухата.

Теоретично, конфликтите на интереси между хората се решават чрез прибягване до насилие. Същото важи и за животинския свят, от който човекът не може да претендира да бъде изключен.

С появата на оръжията, по-развитият интелект започна да измества грубата сила, но обектът на конфликта си остана същият: едната страна трябва да бъде ограничена чрез нанасяне на щета или чрез намаляване на нейната сила с цел оттегляне на претенцията или отказ от нея.

Постигнатият резултат е най-ефективен, когато противникът окончателно е изваден от играта – с други думи, падне убит.

Тази процедура има две предимства: първо, врагът не може да поднови военните действия, и второ, неговата съдба възпира останалите да последват примера му.

Превъзходството на силния мъж може да се надмогне от обединяването на много слаби хора.

По този начин ние можем да определим „справедливостта” като силата на една общност. И все пак, тя също не е по-различна от насилието и може да се използва срещу всеки индивид, изпречил се на пътя й.

Но за да се извърши преходът от грубо насилие към възцаряване на закона, трябва първо да се изпълни определено психологическо условие.

Съюзът на мнозинството трябва да бъде траен и стабилен.

Ако единственото му основание е разгромяването на някой арогантен индивид, то след неговото поражение този съюз би се разпаднал, а това не би довело до нищо.

Ще се появи някой друг, уверен в своята превъзхождаща сила, който ще се стреми да възстанови властта си над насилието. И този цикъл непрестанно ще се повтаря.

Човечеството вместо пред честите, да не кажа непрестанни малки войни, ще се изправи пред големи войни, които, колкото по-рядко избухват, толкова са по-разрушителни.

1931г.