“Орденът на скорпионите” е съвременен роман, който отива отвъд границите на вярата – там, където страхът от черните знамена на най-голямата терористична организация пълзи по кехлибарените пясъци на пустинята.

Там, където невъзможното се оказва възможно, а тайните откриват героите и пренаписват историята на живота им.

Регина прие предизвикателството. А ти готов ли си за пътешествие?

– Като получих заплахата, ми казаха, че нямам друг избор – Регина гледаше надолу към записките си. – Но избор винаги има. Нали? – усмихна се вяло тя, сещайки се какво ѝ бе коствало това решение. – Въпросът е доколко можем да го отстояваме.

И двамата замълчаха, когато тя изпъна шия и отпусна гърба си на облегалката. Дали не беше по-удачно да се настанят на меките възглавници на пода? Вече бе прекалено късно за това, а и освен това болката в гръбнака ѝ не идваше от неудобния стол.

– Кажи ми, откъде идва името на Ордена? – попита изведнъж тя, докато се взираше в листовете.

– Това е едно от оръжията им – предпазливо отговори Шахин.

Химикалката в ръцете на Регина изщрака и тя записа. Зарови в паметта си и откри, че при една от атаките миналата година беше използван силно модифициран картечен пистолет по модела на чешкия „Скорпион” Образец 61. Нямаше си ни най-малка представа в каква заблуда я хвърля тази мисъл.

„Орденът на скорпионите“
Надежда Динева