.

Баба ми ме учеше, че не трябва да прекрачвам вечната женска завера – да съм третият човек в една връзка.

„Връзката е като стомна, ми казваше, стомна, която се носи едновременно от двамата и ако я изтърват и счупят, то двамата трябва да решат дали ще я лепят или ще търсят нов човек, с който да носят нова стомна“.

Казваше, че благодарение на това, че са двама се развива и балансът. Затова е важно и да се научим как да си даваме взаимно подкрепа и по какъв начин мъжът със своята мъжка енергия може да гради живота си и да подкрепя своята партньорка, както и по какъв начин жената със своята женска енергия може да гради и подкрепя партньора си.

Учеше ме, че жените са дарителки на живота, енергията и любовта. Че именно от тях зависи светът да е изграден от щастие и любов. Че когато има неразбории в една връзка, то двамата в нея трябва да решат какъв вятър ще ги завее, че третият само може да размъти водата и да даде и вземе черна енергия.

Че третият влияе не само на усещането ни за щастие в отношенията с партньора, но и на всички други сфери в живота им, в това число финансовото, материалното, емоционалното и духовното им благополучие. Не случайно от векове се пренася поговорката:

“До всеки успял мъж стои успешна жена.”

Валидна е и в обратна посока: “До всяка успяла жена стои успешен мъж”, защото на чисто енергийно ниво, а от там и в материално, емоционално и психично, партньорите оказват един на друг огромно влияние.

Затова не е все едно с кого решаваме да споделим живота си и кого ще допуснем най-близо до себе си.

И тук баба ми не визираше само в материален план. Беше убедена, че дори да се отчуждят двама души и да живеят на разстояние един от друг, ако не са в баланс на енергийно ниво, без да си дават дори сметка, ще се саботират един друг и ще си причиняват само житейски трудности и нещастия.

От енергийна гледна точка мъжът и жената в една връзка постоянно си обменят енергия. Жената дава на мъжа от своята женска енергия, без която той не би могъл да просперира в различни сфери от живота си, а мъжът дава на жената мъжка енергия, от която тя се нуждае живота си и подкрепя партньора си.

Защото жената се нуждае от мъжкото, за да върви напред, а мъжът се нуждае от женското. И да се знае не може човека да развива сам в себе си и мъжката и женската енергия. Няма ли ги двамата заедно, няма как да може сам човек да се оправя стабилно и градивно в живота и постоянно ще търси партньора си.

За жените е полезно да развиват и мъжката енергия, но винаги в една жена женската енергия ще бъде водеща, естествена и присъща, а при мъжете винаги водеща ще бъде мъжката енергия, и така е здравословно да бъде.

Множество проблеми възникват, когато човек се опита да избяга от естествената си същност и да се прави на нещо, което не е.

Жените са жени, а мъжете – мъже, и е добре да приемат този факт и да опознаят и развиват собствената си природа по градивен за тях начин. Вместо да се опитват да бягат от естествената си природа, добре е да се научат да я ползват по предназначение. Тогава тя ще им се отплати с благоденствие, щастие и просперитет на всички нива.

„А каква е разликата?“- полюбопитствах.

„Мъжът носи енергията на оцеляването, материалния свят, устояването на трудности и изпитания, справянето с предизвикателства, амбицията, съревнованието, целеустремеността, подтика да се бориш и да побеждаваш. Сега жените, за да бъдат конкурентноспособни се налага да развиват активно своята мъжка енергия – да бъдат “мъжки момичета”.

В определени граници това е необходимо и здравословно, за да бъде жената независима и стабилна, без постоянна нужда от външна мъжка опора.

Имайте предвид обаче, че това е енергия, която е естествено присъща на мъжа и когато един мъж я развива все повече в себе си, това му носи усещане за благоденствие и благополучие – и в собственото му себеусещане, и в очите на околните, докато за една жена определено количество мъжка енергия е здравословно и необходимо, но ако жената задълбае и започне да живее живота си предимно или изцяло чрез мъжката енергия, то и в собственото си себеусещане, и в очите на околните тя губи себе си и може да е успешна, но не е щастлива и удовлетворена и не може да намери адекватно мястото си и да изгради здрава партньорска връзка.

Затова мъжката енергия е стихията на мъжа, а жената е добре да я развие в себе си в определени граници, но да живее предимно през женската си енергия.“

Как мъжът и жената вплитат своите енергии по градивен начин?

Енергийната система на всеки човек с състои от 7 основни енергийни центъра, всеки от които отговаря за определен аспект от живота ни.

Първият център – първа чакра – отговаря за физическото оцеляване. От прочетеното вече знаете, че това е приоритет на мъжката енергия.

Вторият център е чакрата на желанията и чувствените изживявания, управляван от женската енергия.

Трета чакра е слънчевият сплит – центърът на амбицията, волята и целеустремеността отново е под въздействието на мъжката енергия.

Четвъртият енергиен център – сърдечната чакра с фокус върху приемането и любовта е управляван от женската енергия.

Петият енергиен център е воден от мъжката енергия и отговаря за умението на човек да изрази себе си.

Центровете по-нагоре, свързани с проницанието и мъдростта могат да развият само хората, които са успели да хармонизират по-долните енергийни центрове и в този аспект се явяват естествено продължение на хармонизирането между мъжката и женската енергия.

Мъжът дава енергия на нивото на материалното оцеляване. Мъжът със своята физическа сила се грижи за оцеляването и защитата на семейството. Мъжът е този, който строи дом и се грижи за безопасността на живеещите в този дом. А жената получава.

Проблемът идва, когато мъжът е недорасъл да се грижи за материалната сигурност, когато не може да създаде дом или да даде стабилност на семейството си.

От такъв мъж е важно да се стои далеч, защото ако той не влага енергията си, от която има в изобилие в градивна посока, тя ще стане разрушителна. Такива мъже са агресивни, или се отдават на алкохола, или тръгват по чужди жени. Стават зависими.

Жената е обладана от желанията и чувствата и тя ги дава. Ние сме по природа по-емоционални и точно от тази енергия се нуждае мъжът до нас. Така той се свързва с женската емоционалност, която да му послужи за трамплин, който да го свърже със собствените му емоции.

Жената не може да дава на мъжа си женска секcyална и емоционална енергия, ако той не й дава енергията за нейното оцеляване. Ако жената се е свързала със слаб мъж, който не може да се погрижи за базовата сигурност и стабилност на семейството в материален план, то на жената се налага да поеме мъжката роля и да се бори тя за покрива и прехраната. И тогава, превръщайки се в мъж, жената не може да играе своята женска роля и губи от своята чувственост и женска сила.

„Виждаш ли колко свързани сме един с друг – казваше баба ми – и когато единият от двойката не играе ролята си добре, това пречи и на другия да играе своята роля.

Ако жената не споделя с мъжа си своята чувственост, емоционалност и секcyална енергия, мъжът или ще потърси от друга жена това, което не получава у дома и семейството ще се разпадне, или, ако не си набави от друга жена чувствената женска енергия, мъжът няма да разполага с достатъчно енергия и няма да се развива професионално.

И волята, целеустремеността и постиженията му в живота ще си отидат и ще стане не достатъчно волеви, без хъс и сила за постигане на целите си в живота. Сега вече разбираш ли какво значат поговорките : „До всеки успял мъж, стои една успяла жена“ и „До всяка успяла жена стои успешен мъж“. Запомни, че амбициозните, волевите и постигащите високи успехи мъже имат до себе си чувствени, отдаващи женска енергия жени.

Така че, ако искаш да имаш истински мъж, женствената ти страна трябва да го подкрепя. А и мъжът ти, ако те подкрепя, ще получи твоята женствена чувственост да насочи своята сила в това ти да се чувстваш сигурна и защитена. Ако си попаднала на безволеви мъж, сега не е като по наше време – раздели се с него.

Но никога не си позволявай да крадеш и ограбваш друга жена като си с нейния мъж.

Защото ти ще си виновна, че тя трябва да гради в себе си мъжа, за да се справи с ежедневието си, а това ще я унищожи и ти самата ще си погубила една женска душа. А ние жените сме длъжни да си помагаме и подкрепяме.

Затова като бях млада, имахме седенки. На тях ставахме по-силни, а силата ни запленяваше момците и ни искаха. Стараеха се не само тогава, но през целия си живот. Защото мъжете никога не останаха сигурни, че са ни покорили.

И ще ти го кажа простичко – Мъжът е ловец, а женската завера му помага да бъде винаги ловец, да търси, копнее и да прави всичко възможно жена му да е само с него. Заверата пък дава на жените да имат сили за мъжете си и те да бъдат само техни.

А слабите мъже са зависими мъже.

Те все не са доволни от жената до себе си, все нещо им липсва и го търсят в другите жени. А то им липсва, защото не са им дали от своята мъжка енергия. Това е и Божественият Завет.“

източник: jenatadnes.com