.

Истина ви казвам:
омразата не се облекчава с омраза.

Омразата се лекува с любов, това е вечният закон.

Повечето от нас забравят,
че смъртта ще ни постигне някой ден.
Битката свършва за тези, които мислят за това.

С упорство, бдителност и самоконтрол мъдрият трябва да е остров, който вълните никога не ще погълнат.

Не се занимавайте с чуждите грешки и постъпки, нито с чуждото нехайство, а осъзнайте вашите собствени постъпки и вашето нехайство.

Дълга е нощта за този, който бди;
дълъг е пътят за този,
който е уморен да го следва,
дълъг е кръговратът
на раждането и смъртта за безумците, които не са познали висшата Истина.

Малко са онези,
които достигат до отвъдния бряг, повече са тези, които се лутат.
Но тези, които следват добре разясненото Учение – преминават царството на смъртта, което е мъчително изпитание.

Можеш да победиш
хиляди мъже в жестока битка, но само онзи, който победи себе си, е най-доблестният победител.

Злонамереният е щастлив, когато неговото злодеяние все още не е узряло, но когато то узрее, той ще познае нещастието.

Добронамереният
може и да изживява лоши дни, докато доброто дело у него не е узряло, но когато то възцарува, той ще бъде с щастие дарен.

Който умее да възпира надигащия се гняв, както се спира връхлитаща колесница, той е, казвам ви, водач, а другите са достойни само да държат юздите.

Побеждавай гнева с любов, злото – с добро.
Завоювай алчния с щедрост, а лъжеца – с истина.

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм:

из „ДХАМАПАДА“