.

Доктор Пол Кели, изследовател в Оксфордския университет, открива, че ставането и започването на работа преди 10 е модерното изтезание на нашия век. То се отразява зле на огромна част от хората.

Нашите тела имат свой биологичен часовник, известен като Циркаден ритъм. Това е генетично програмиран цикъл, който регулира активността на мозъка, енергийните нива на организма, производството на хормони и възприемането на времето.

Започвайки работа преди десет сутринта, ние се намесваме в работата на този ритъм, което разстройва нашето здраве и разбалансира организма ни.

Не можем да променим нашият 24-часов ритъм на живот. Не можем да се научим да ставаме в определен час… или поне черният ни дроб и сърцето ни имат различен цикъл и е наказание да ги принудим да го изместят по-рано с два или три часа.

Въведен през 20-ти век, осемчасовият работен ден е измислен, за да се оползотвори максимално работата на фабриките и заводите. Тогава не се взима предвид биологичния часовник на човека.

Човешкият организъм през хилядолетията се настройва да работи според изгрева и залеза, а не според бизнес-стратегиите на компаниите.

Обществото ни е пълно с хора, имащи проблеми със съня. Това е световен проблем. Всеки страда от него, а не е нужно.

Идеята на Пол Кели е да премести започването на учебния процес във Великобритания от 8:30 на 10:00. След редица изследвания, тестове и наблюдения, той установява, че продуктивността и вниманието на учениците са много по-пълноценни, когато започват училищния ден по-късно. Дори оценките им се повишават.

Ако тази идея бъде пренесена и в други сфери на живота, биха настъпили много подобрения.

Вместо да е пълно с преуморени, зомбирани от кафето хора, които са на работа във времето, когато трябва да спят, обществото ще получи продуктивни, фокусирани, отдадени на задълженията си работници, които ще са полезни както на работодателя си, така и на себе си.

Компаниите, които принуждават служителите си да работят преди 10 сутринта, ги излагат на емоционален и физически стрес, като това предразполага към здравословни проблеми в по-широк план. Започването на работа твърде рано сутринта е и причина американците (а и не само) да са длъжни да изпиват поне две дълги кафета, за да се чувстват в кондиция.

Това са 40 милиона долара годишно, и то само за кафе!

Източник: livetheorganicdream.com