.

Хората имат нужда от отношения. За да живеем добре и да бъдем щастливи, всички ние се стремим да се свържем със себе си, с други хора, с домашни любимци, с предмети, с родината си, с важни за нас идеи като труд, житейска философия или групи по интереси.

Всяка свързаност е различно мотивирана и се характеризира с определени взаимоотношения.

Какво мотивира здравите хора и какво невротиците в отношенията?

Невротиците често искат да имат някого до себе си на всяка цена и имат проблеми при създаването на добри отношения. Зад този натрапчив стремеж обикновено стоят проблемни взаимоотношения с родителите и неспособност за себереализация.

Те очакват да получат от партньорите си това, което в детството им е било отказано, а когато не са способни на себереализация, искат да получат наготово пари, обгрижване, сигурност и дом.

Здравите хора се стремят към много различен тип взаимоотношения от невротиците и създават съвсем различен тип връзки. Здравите хора търсят взаимна любов, равнопоставеност и приятелска подкрепа и се справят значително по-добре в отношенията си.

В тях здравите хора влагат определен смисъл. Емоциите които преживяват с партньора не са хаотични и с постоянно променящ се знак, както при невротиците. Чувствата които изпитват не са разрушителни, а градивни.

Има ли разлика в отношението на жените и мъжете към връзките?

Много се говори за различното отношение на мъжете и жените както към връзките, така и към себереализацията.

Все още преобладава старото схващане, че мъжете се стремят само към себереализация, а жените към връзки. В западните общества жените и мъжете постепенно сближават ценностите си. Жените все по-силно започват да се стремят към себереализация, а мъжете все по-ясно осъзнават важността на връзките и тяхното качество.

Себереализацията и връзките

Те са неразривно свързани. Себереализацията ни помага да се свържем със себе си. Да опознаем себе си. Да осъзнаем от какво имаме нужда и какво не може да реализираме самостоятелно.

Себереализацията постепенно ни освобождава и от бремето на проблемните отношения с родителите в детството. Чрез себереализацията хората стават готови да имат здрава връзка. Не се влюбват и разлюбват за минути. Нямат нужда от слепота, глухота и целево общуване за да останат за дълго заедно.

Връзките оказват същото положително въздействие върху себереализацията. Те дават както, нужните на всеки от нас, опора и положителни чувства, така и поле за изява и реализация на личността чрез близкия човек.

Себереализацията се случва навсякъде, във всичко и чрез всичко. Личните отношения ни дават възможност за себереализация, както това правят отношенията в организацията в която работим, средата в която творим и т.н..

Защо невротиците имат проблеми с връзките?

Основна разлика между здравите хора и невротиците е в това, че независимо дали на всяка цена се стремят към връзка или са неспособни на такава, невротиците се страхуват от близостта и новото. Те просто не са готови да бъдат партньори.

Когато кажат: „Не ми е нужна връзка, за да съм щастлив“; „Не правя секс без любов, а теб не те обичам“; „Не те познавам, за да изляза с теб“, те разкриват болезнения си опит от миналото съпътстван от негативни очаквания и сексуални задръжки.

Дори да влязат в отношения, невротиците често се впускат в търсене на недостатъци в партньора. Това е инстинктивно защитно поведение, което цели да разруши връзката. Вместо да осъзнае това, невротикът казва: „Не съм срещнала моя човек“.

Травмиращото детство, белязано от страдание и самосъжаление и неизчезващ спомен за студената майка, дистанциран баща и липсата на усещане за семейство кара много мъже да отбягват грижовността и предаността на любвеобвилните жени.

Жените отраснали при същите условия не могат да възприемат любовта и грижата на мъжете, които ги обичат и вместо това предпочитат да живеят в състояние на тревога и несигурност, което им е много по-познато.

Невротикът избира страданието, а здравият – щастието!

Невротичните отношения, макар и болезнени, са често срещани. Това е така, защото повечето хора са привикнали да страдат, вместо да са щастливи. Нашата култура не се противопоставя на страданието, а го окуражава. В училище, в работа и дори във фитнес залата, обществото ни окуражава да сме безмилостни към себе си.

Невротикът не разбира щастието. Неспособността му да се свърже с другите е преди всичко неспособност да се свърже със себе си.

Непознавайки себе си, той е неспособен за себереализация в партньорствата и живее с погрешно усещане за тях. Колкото по-тежки са емоционалните отношения с другия човек, толкова повече невротичната потребност от любов се изразява под формата на сексуалност. В такива случаи сексуалността е един от малкото, а може би и единствения мост към партньора.

Здравият човек винаги избира пътя на щастието!

Намира го навсякъде и постига себереализация както в личните си дела, така и в своите връзки.

Огромна част от населението на планетата живее в невротични отношения. Повечето от тях още от раждането си са попаднали в такава тежка жизнена среда и затова я считат за нещо нормално.

Те не подозират, че са невротици и нямат никаква представа, че има и друг вид отношения. За жалост, болшинството от хората са привикнали да страдат и им се струва, че това е нормално – развили са т.н. допаминова зависимост (пристрастяване към „болката“).

Лесно можете да разберете дали сте невротичен, като опитате не правите нищо, в рамките на 5 минути. Ако бездействието ви изглежда непосилно предизвикателство и усещате безпокойство, желание да се заемете веднага с нещо – вие сте зависими от действието. За щастие, има изход и можете да сложите край на вечното бързане и припряността, и да заживеете живота на здравите хора, и да изграждате прекрасни връзки.

автор: Ина Антонова – психолог-психотерапевт
телефон за връзка: +359 882 416 567
електронен адрес: [email protected]

източник: bowencenter.bg