.

„Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.“ – Алберт Швайцер 

Не възпитавайте децата си. Те така или иначе ще приличат на вас. Възпитавайте себе си!

Всеки се ражда и „попада” в ръцете на своите родители. Те го обгрижват, възпитават и пазят. Без тях животът на едно дете е немислим. Дават му не само физическите нужди като храна, вода и топлина, но и духовни – обич, доверие, внимание, утеха.

Та кой няма нужда от тях, дори да е вече възрастен? Когато детето отрасне родителите са тези, които го напътстват, дават му съвети, подкрепят го.

Така от дете се превръща в пълноценна личност, способна да се справи с всички препятствия и несгоди по пътя си. И му дават крила – да отлети, да следва своя вятър, където и да го отвее той.

Учим децата си постоянно, но всъщност те често ни дават уроци. Стига обаче да успеем да ги разберем и ние.

Децата научават не онова, което им казваме, а това, което са изпитали.

ДЕЦАТА НАУЧАВАТ ОНОВА, КОЕТО СА ИЗПИТАЛИ!

Ако децата получават несправедливи упреци,
те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност,
те се научават да се бият.

Ако децата растат в страх,
те се научават да се тревожат.

Ако изпитвате към децата съжаление,
те се научават да се самосъжаляват.

Ако към децата се отнасяте с присмех,
те се научават да се срамуват.

Ако децата се измъчват от ревност,
те научават какво е завист.

Ако децата живеят с чувство за срам,
те се научават да се чувстват виновни.

Ако проявявате към децата толерантност,
те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж,
те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала,
те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение,
те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте към децата с благосклонност,
те се научават да търсят любовта в света.

Ако децата получават признание,
те се научават да следват целта си.

Ако обграждате децата с разбиране,
те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност,
те научават какво е истина и справедливост.

Ако децата живеят в сигурност,
те се научават да вярват в себе си и в хората.

Ако децата опознаят приятелството,
те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие,
те постигат хармония на духа.

Дороти А. Нолт