Николай Кънчев /1936-2007/ е български поет и един от значимите преводачи на поезия на български език. През последните години той е един от най-превежданите български поети и един от съвременните учители за българските млади поети.

ВАН ГОГ

Небето има

повече слънца,

отколкото се вижда.

Човекът има

повече лица,

отколкото се вижда.

Земята има

повече глупци,

отколкото се вижда.

Оплетени сме

в повече конци,

отколкото се вижда.

Да слагаш с болка

страшните бои,

но никой да не вярва.

Умът ти даже

да се побои,

но никой да не вярва.

Да казваш с точност

всичко за света,

но никой да не вярва.

Да стигаш често

чак до лудостта,

но никой да не вярва…

Безкрайно е жестока участта

да имаш дарба!

И ВСЯКО КЪСЧЕ ХВЪРЛЕН ХЛЯБ МЕ ПРИЧЕСТЯВА

Живях на улицата толкова години,

че тя е моят дом от всички нейни къщи.

Дори и да умра, за днес живея.

В неделя вече седмицата свършва.

Наистина, усещам как все по-приведен

отнасям стълбището земно към небето

и виждам, че косата на смъртта оставя

ливадата, наглеждана от мен, неокосена.

Дори с Чистилището чак да съм начисто,

при моята победа няма победител.

Да, само слепият гледач при среща може

да гледа на ръка, когато се ръкува!