.

Мислите ли, че щастието е за „избрани“, на които е определена добра съдба? А че има хора, на които лесно се отдава да излизат от зоната си на комфорт, които не бягат от неизвестното, правещо ги почти неуязвими?  Това е вярно, но не напълно. Ние сме тези, които упражняват своята житейска пластичност.

Животът ни е следствие от начина, по който виждаме света. Но дали фактите, на които основаваме своя мироглед, са меродавни? Дали наложените от Системата шаблони на мислене всъщност не ни пречат да развием пълния си потенциал?

Като използват факти от най-разнообразни научни области като химията, генетиката и дори педагогиката в своята книга „Игрите на боговете и хората“ Владимир и Валерия Дубковски предлагат път за бягство от Матрицата.

Той е основан на поглъщане и осмисляне на новата информация, освобождаване от натрапените отвън лъжливи представи за себе си и света, освобождаване от оковите на съзнанието, наложени от господстващата на Земята Система, излизане отвъд пределите на всички ограничения, с които Системата настойчиво и успешно оплита човечеството през цялата му история.

 Като втора стъпка в процеса на формиране на нов и правилен светоглед авторите определят прочистването на ума: За новите знания трябва да бъде разчистена територията, която е гъсто застроена с небостъргачи от лъжливи знания, натрапени отвън в продължение на целия живот на човека.

Книгата е разделена на три части. Първата развенчава някои от най-здраво вкоренените заблуди на света, в който живеем.

Втората описва положението на човека в света. В последната част Дубковски  предлагат поглед върху близкото бъдеще на човечеството, а също и съвети как да преобразите радикално живота си и да разширите границите на своето съзнание.

Какво ще научите от тази „Игрите на боговете и хората“:

1. По-голямата част от човечеството продължава да живее в спящо състояние, което активно се поддържа от Системата.

2. Нашата т.нар. реалност, която възприемаме чрез сетивните органи, всъщност представлява илюзия, създадена от мозъка в отговор на входящите сигнали.

3. С фалшиви представи са пропити всички базови знания на хората за света, за нашата цивилизация, за същността на човека и неговите възможности. Сред тези представи главни са материалността на нашия свят, разделеността на хората и предметите/явленията в него, невъзможността за промени без физически действия. От тези фалшиви представи се създават фалшиви отношения, които водят до нещастия, и фалшиви ценности, в стремежа към които преминава животът на повечето хора.

4. Мозъкът е способен да разширява илюзиите чрез доизмисляне и доизграждане на картинки към създадения отвън и натрапен шаблон.

5. Едва пробудил се, човекът може да добие контрол върху живота си и да се избави от диктата на Системата.

6. Пробуждането се извършва в резултат на осмислено филтриране на входящите потоци информация, блокиране на онези, които са създадени от Системата, и активиране на други, които дават истински знания за Вселената и човека.

7. Човек става онова, в което вярва. Вярата (мирогледът) е онази програма, създаваща шаблони, по които подсъзнанието изгражда индивидуалната реалност.

8. Подсъзнанието е милиони пъти по-силно от разума и след като получи достъп до него, човекът добива всемогъщество.