.

Максуел Андерсън е американски драматург, писател, сценарист и журналист. Между двете световни войни той пише няколко трагедии в стихове, а през 1933 получава наградата Пулицър за „Both Your Houses“, сатира на корупцията в американския Конгрес.

През 1917 оглавява департамента по английски в колежа в Уитиър, но след година отново е уволнен, заради публичната си подкрепа за студент, отказал да служи в армията.

Известно време работи като репортер за няколко вестника в Сан Франциско, след което се премества в Ню Йорк и продължава да работи като журналист.

От гледна точка на драматурга, есенцията на трагедията, на сериозната пиеса, е духовното събуждане, регенерацията, на нейния герой.

Драматургът обикновено е смятан за леко неграмотно дете на природата, което обаче успява някак да напише всичко вярно на черната дъска.

Когато правителството поеме контрола върху икономическия живот на хората, то се превръща в абсолют, унищожава изкуствата, умовете и свободите на тези, които управлява.

Без закони хората са зверове.

Свободата изглежда лесна, ако никой не умира за нея.

Истината е като огън – ще изгори всичко, за да бъде видяна.

Живеем в свят на сенки. Ние не сме това, което сме, а това, което се казва за нас.

Няма магьосници и заклинания. Само мъже, жени, пари и земята такава, каквато винаги е била.

Всички хора са извършвали престъпления, но повечето от тях са скрити.

Колкото по-внезапно действаш, толкова по-малко усилия са необходими.

В началото искаме много от света. Но с времето искаме все по-малко и по-малко.

Човек трябва да живее така, както може.

Няма друг бог освен смъртта.