.

Голямото дърво обича силен вятър.

Ако не си виждал мрака, няма да оцениш светлината.

Колкото повече приказки, толкова по-малко дела.

Ако този, който е висок, не се наведе, и този, който е нисък, не се протегне, целувката е невъзможна.

Най-красива е жената, която е обичана.

Жената търси в умния мъж недостатъци, а в глупавия — достойнства.

Крепост се превзема отвътре.

Покорният на съдбата, роб умира.

Царстват времената, а не царете.

Бръмченето на мухите няма да ги превърне в пчели.

Колкото повече се ровиш из тора в обора, толкова повече мирише.

Когато оставиш мързелът да говори, всяка работа ти се струва трудна.

От селото го гонят, пък той за кмет се натиска.

По-добре е да притежаваш сребро, отколкото чуждо злато.

Котките, които мяукат, не улавят мишки.

Този, който бърза, обикновено не стига пръв.

Като си избираш жена, вярвай повече на ушите си, отколкото на очите.

Не обвинявай слънцето за тъмнината на нощта.

Ако искаш да се избавиш от лош съсед, дай му заем.

Като дойде гладът, срамът си заминава.

Когато потопиш носа си във вода… и бузите ти се намокрят.

Кръвните спорове не се решават с кръв.

Ако сред набраните ябълки има изгнила, тя ще развали всички останали.

На този свят само едно говори без език — честността.