.

При един мъдрец отишъл младеж, който искал да разбере как може да стане по-мъдър.

– Какво трябва да направя? – попитал той.

– Излез на улицата и постой там. – отвърнал мъдрият човек.

А отвън валял силен дъжд. Момчето се зачудило как може това да му помогне да помъдрее, но въпреки всичко излязло и застанало под дъжда. А дъждът се леел като из ведро. Младежът целият подгизнал. След петнадесет минути напълно мокър до кости се върнал при мъдреца и му казал:

– А, сега какво, целият съм мокър?

Мъдрецът отговорил:

– Какво се случи, докато стоеше под дъжда, до никакво ли откритие не стигна?

– Откритие ли, почувствах се като пълен глупак!

Тогава мъдрецът отговорил:

– Това е голямото откритие! Точно това е началото на мъдростта! Сега можеш да започнеш да усъвършенстваш себе си. Когато разбереш, че си глупак, промените вече са започнали!