Владимир Димитров-Майстора е безспорният символ на българското изобразително изкуство за всички времена.

Той е творец, който с картините си успява да ни докосне до истинността на българския бит и култура, до живота на обикновения българин в годините след Освобождението – с цялата му красота, с цялата му тежест, с цялата чистота и цялата болка.