.

Кой е най-добрият учител? – Страданието.

Кой е най-лошият учител? – Удоволствието.

Кое е най-необичайното умение? – Умението да отдаваме.

Кое е най-доброто умение? – Умението да прощаваме.

Кое е най-трудното умение? – Умението да мълчим.

Кое е най-важното умение? – Умението да питаме.

Кое е най-необходимото умение? – Умението да слушаме.

Коя е най-опасната борба? – Фанатичната.

Кой е най-неприятният навик? – Свадливостта.

Кой е най-вредният навик? – Празнословието.

Кой е най-силният човек? – Този, който може да постигне истината.

Кой е най-слабият човек? – Този, който се смята за най-силен.

Кой е най-разумният човек? – Този, който следва сърцето си.

Коя е най-опасната привързаност? – Привързаността към тялото.

Кой е най-бедният човек? – Този, който най-много обича парите.

Кой човек е по-близо до Бога? – Милосърдният.

Кой е най-слабият човек? – Побеждаващият другите.

Кой е най-силният човек? – Побеждаващият себе си.

С какво да се противопоставяме на неприятностите? – С радостта.

С какво да се противопоставяме на страданието? – С търпението.

Кой е признакът на здравата душа? – Вярата.

Кой е признакът на болната душа? – Безразличието.

Кой е признакът на неправилните действия? – Раздразнението.

Кой е признакът на добрите постъпки? – Мирът на душата.

автор: Монах Симеон Атонски