Любовта е като огъня – силна, жарка, искаща.

Ние събираме съчки, разпалваме я.

Тя ни се отплаща със светлина в тъмното и топлина в студа.

Понякога се случва да изгубим контрол над пламъците.

Тогава всичко изгаря и става на пепел.

Любовта е като водата — хладна, нежна и свежа.

Потапяме се, тя ни пречиства, отмива тъгата ни и успокоява раните.

Носейки се на повърхността обаче, не винаги усещаме подводните течения.

Те ни завличат на дъното.

А вълните ни захвърлят изтерзани на брега.

Любовта е като пръстта – обикновена, топла, даваща.

В нея спят семената.

Подхранвани и пазени, те чакат часа на своето раждане.

И Адам е роден от пръстта…

Любовта е разнолика, но непресторена.

Там, където има лъжа, тя изчезва.

Там, където има насилие, тя умира.

Там, където има скука, тя си тръгва.

Любовта е живот.

И смърт.

А твоята любов, каква е?