Двама пътешественика пътували по света. След безброй приключения съдбата им ги отвела до далечен остров.

Мястото било красиво като в приказките, а хората били дружелюбни. Единият от пътешествениците решил да остане. Казал на приятеля си, че ще се ожени за дъщерята на вожда.

-Голямата ли? Хубавица е тя…

-Не, – отвърнал мъжът. – Ще взема малката.

-Ама ти сляп ли си?! – не се сдържал да каже приятелят му. – Малката е толкова безлична!

Пътешественикът обаче сякаш бих глух. И сляп… Отишъл при вожда и му казал:

-Тук се чувствам така, както никъде другаде. Искам да остана. И да се оженя за дъщеря ти.

Вождът решил, че мъжът говори за по-голямата му дъщеря – тя наистина била красавица.

-Ти си добър човек, ще ти я дам. Но трябва да ми доведеш десет крави в замяна. Тук такъв е обичаят, когато взимаш красиво момиче.

-Добре, – отвърнал пътешественикът, – но аз не искам голямата. Искам малката ти дъщеря.

Вождът го погледнал изненадано:

-Но тя… е незабележима в сравнение със сестра си.

Пътешественикът настоял.

-Тогава ми донеси три крави за нея, – казал вождът.

-Не, ще ти донеса десет.

Така и направил пътешественикът. Купил десет крави, явил се отново пред вожда и поискал ръката на момичето.

Вождът се възпротивил, не искал да вземе десетте – не си заслужавало, според него. Пътешественикът обаче настоявал на своето. Десет крави срещу по-малката сестра.

Скоро двамата вдигнали сватба, създали свой дом и семейство.

Няколко години по-късно, приятелят на пътешественика отново дошъл на острова. Да види как е неговият другар. Намерил къщата му и надникнал в двора.

На малко столче седяла прекрасна жена, красотата й била пленяваща… Около нея тичали две дечица.

-О, приятелю! Здравей, влизай, – провикнал се отвътре зетят на вожда и забързал да посрещне своя побратим.

-Какво е станало, втори брак ли имаш? Откъде я намери тази хубавица?

-Как втори брак?! Това е моята жена, дъщерята на вожда! Прекрасна е, нали?

Гостът не можел да повярва на очите си. Срам – не срам, решил да попита красавицата какво се е случило с нея, как се е преродила така…

-Просто изведнъж разбрах, че струвам десет крави – бил нейният отговор.