.

Автор на това зловещо произведение е скулпторката Мария Учитилова.

„Децата на Лидице“ днес застават с изглед към мястото на старото село Лидице. Озаглавен „Паметникът на жертвите на войната“, който включва 82 бронзови статуи на деца (42 момичета и 40 момчета) на възраст от 1 до 16 години, за да почетат децата, убити в Чехия през лятото на 1942 г.

Мария Учитилова казва:

В името на мира връщам тези 82 деца в дома им като предупредителен символ и напомняне за всички деца, които умряха в безсмислените войни на хората.

На 10 юни 1942 г., в Лидице, Чехия, нацистите убиват всичките 172 мъже на възраст над 16 г. Жените (172) са отведени в концентрационния лагер край Равенсбрюк, като 60 от тях умират в лагера.

Пощадени са 23 деца – на възраст до 1,5 г. и „годни за понемчване“, разпределени в приемни германски семейства с обучение и възпитание в арийски дух, след което следите на повечето от тях се губят.

Останалите 82 деца са изпратени в лагер на смъртта край град Хелмно, Полша, още 6 деца умират.

Всички сгради в селото са разрушени и изгорени.