.

Не е необичайно хората да преживяват периоди на съмнение в отношенията си.

С напредването на връзката проектираният „идеален“ образ, с който живеем, обикновено бива засенчен от истинската личност на човека до нас.

Дори вашият партньор да не отговаря на „идеалните“ ви стандарти, това не означава, че той или тя не е достоен за вашата любов и грижа.

Точно както хората, взаимоотношенията също се развиват и променят с течение на времето. Партньорите се научават да се обичат и приемат взаимно, въпреки недостатъците или грешките.

Това приемане на „истинския“ човек отсреща има тенденция да прави отношенията по-силни и по-малко повърхностни.

Хората с обсесивно-компулсивно разстройство на взаимоотношенията често изпитват затруднение да се съобразят с факта, че връзката или партньорът им не са съвършени.

Обсесивните мисли и натрапчиво поведение не просто възпрепятстват качеството на взаимоотношенията им, но често отблъскват партньора. Когато разберат характера на ОКР в контекста на връзката и начините да го управляват, хората, страдащи от разстройството, могат да се научат как да се наслаждават и оценяват взаимоотношенията си.

Обсесивното-компулсивно разстройство и как то засяга взаимоотношенията

Повечето от нас са имали моменти, в които просто не могат да се отърват от мисъл или импулс в ума си. Обсесивно-компулсивното разстройство (ОКР) обаче е разстройство на психичното здраве, при което човек изпада в цикли на обсесии и компулсии.

Обсесите са нежелани, натрапчиви мисли, образи или призиви, които предизвикват раздразнение. Компулсиите са поведения или ритуали, които някой използва, за да облекчи страданието, пречинено от натрапчивите мисли.

ОКР засяга всички области на живота и обикновено се проявява на възраст между 8 и 12 години или в края на юношествотот и младостта. Не е ясно какво причинява разстройството, но изследванията откриват различия в мозъка и гените на страдащите от него.

Това означава, че то не е единствено неспособност на човека да контролира определени мисли, то е аномалия невробиологията му. Изследванията също така показват, че ОКР има тенденция да се предава в семейството.

Страдащият е обсебен от неща, за които наистина го е грижа. Не е изненадващо, че страховете и съмненията относно взаимоотношенията са често срещана обсесия.

Дори и връзката да върви добре, човекът е обсебен от това да знае дали партньорът му е „единственият“. Това е така, защото връзката е толкова важна за него, че простата мисъл, че не е „правилна“ или „перфектна“, е невероятно притеснителна — това е моментът, в който идват и натрапчивите мисли.

Ето защо страдащият от ОКР на взаимоотношенията ще изпълнява ритуали или други натрапчиви поведения, като да търси постоянно уверение, в опит да облекчи страданието, причинено от натрапчивите мисли.

Излишно е да подчертаваме, че това е огромна тежест за хората и взаимоотношенията. Дори страдащият да знае, че натрапчивите му навици са ирационални, той продължава да се придържа към натрапчивите мисли, които често изострят циклите на обсесии и компулсии.

ОКР на взаимоотношенията може да е насочено към романтичния партньор, член на семейството, родител или дори Бог. Независимо към кого е насочено, разстройството има силата да осакатява и унищожава отношенията.

Видове ОКР на взаимоотношенията

То обикновено се проявява в две форми:

Обсесивно-компулсивно разстройство, фокусирано във връзката (тип I)

Настъпва, когато човек е завладян от съмнения и тревоги относно „правилността“ на връзката си. Загрижеността му се върти около три основни измерения на взаимоотношенията:

Чувствата към партньора

„Наистина ли обичам партньора си“ или „Сигурен ли съм, че тази връзка ще ме направи дългосрочно щастлив“?

Начинът, по който се възприемат чувствата на партньора, във връзката

„Изпитвам съмнения в това, че партньорът ми ме обича“ или „Търси ли партньорът ми някой по-добър от мен“?

Оценяване на „правилността“ на връзката

„Трябва да продължа да правя проверки, за да се уверя, че тази връзка е правилната“ или „Не съм щастлив, значи тази връзка е погрешна“.

Чрез многократното съмнение в „правилността“ на връзката често близостта бива разрушена. Този тип ОКР увеличава страха от изоставяне и прилепването, подлага доверието на изпитания и може да съсипе взаимоотношенията.

Обсесивно-компулсивно разстройство, фокусирано в партньора (тип II)

Той включва проверка, загриженост и търсене на уверения, свързани с реалните или въображаеми недостатъци на партньора в шест области:

Външен вид

„Носът му е твърде голям“ или „Тя надебелява“.

Общителност

„Той винаги се държи като глупак, когато излизаме“ или „Срамувам се да я заведа на семейните събирания“.

Морал

„Той иска да ми изневери“ или „Тя никога не е честна за мен“.

Емоционална стабилност

„Неговият гняв ще развали отношенията ни“ или „Всичко, което правя, я кара да плаче“.

Интелект

„Той е напуснал колежа, значи е човек, който бързо се отказва“ или „Тя няма достатъчно мозък, за да поддържа стимулиращ разговор“.

Компетентност

„Може ли той да е добър съпруг и глава на семейството“ или „Тя няма да е добра в отглеждането на дете“.

Особена черта на страдащите от ОКР, фокусирано върху партньора, е свръхвнимание върху собствените възприемани недостатъци (дисморфични белези по тялото) и ирационално погрешно тълкуване на тези недостатъци, които се проектират върху партньора.

Не е необичайно човек да страда и от двата вида ОКР (тип I и тип II, които споменахме по-горе), тъй като те обикновено се подхранват взаимно. Например, ако някой е обсебен от това, че партньорът му не е „единственият“, той може да търси грешки и недостатъци в него (дори малките), за да потвърди чувството за „неправилност“ на партньора.

Често срещани компулсии при ОКР на взаимоотношенията

За разлика от други форми на ОКР, като прекомерното миене на ръцете или постоянната проверка за инциденти, явните симптоми на натрапчиво поведение не са толкова очевидни за околните.

Някои компулсии, които могат да се наблюдават, включват:

Обсесивни въпросителни

Фокус върху всички малки подробности във връзката, което води до съмнения в правилността й.

Непрекъснато изследване

Задълбочено четене на статии и друга информация за качествата на успешните взаимоотношения.

Сравняване

Вторачване в други взаимоотношения и сравняването им с настоящите.

Търсенето на „перфектна“ любов

Вманиачаването в идеалната форма на любов, което възпрепятства изживяването на любовта в настоящата връзка.

В безкрайно търсене на страст

Страдащият изпитва дистрес, тъй като никоя форма на интимност не отговаря на стандартите му.

Избягване

Страдащият страни от места или ситуации, в които смята, че може да срещне някой по-привлекателен от настоящия си партньор. Това би могло да включва и избягването на различни форми на интимност.

Терапия за ОКР на взаимоотношенията

Интервенциите със специално обучен психотерапевт правят това състояние лечимо.

Когнитивно-поведенческа терапия

КПТ е вид разговорна терапия, която подчертава ролята на нашите мисли в начина, по който се чувстваме и действаме. КПТ ни учи как да реагираме на мислите си по по-здравословен и по-рационален начин. Чрез различни методи тя се опитва да преструктурира начина, по който страдащият реагира на негативните мисли.

Осъзнатост

Чрез практикуването на техники за пълноосъзнатост, като медитация и етикетиране на мислите, човек става по-наясно как те повлияяват живота му. Упражнявайки пълноосъзнатост, страдащият се научава, че мислите му са временни и се променят.

Приемането и разпознаването на положителните и отрицателните мисли ни позволява да ги „пуснем“ (включително натрапчивите такива, които подхранват циклите на обсесии и компулсии).

Експозиционна терапия

Тази терапия включва постепенното излагане на човека на тревожни ситуации, свързани с неговото ОКР на взаимоотношенията. По този начин, докато се учи на положителни стратегии за справяне с натрапчивите си мисли, страдащият бавно започва да осъзнава страховете си като реални, но нереалистични или по-малко застрашаващи, отколкото биват възприемани.

Консултация за двойки

Взаимоотношенията, в които присъства ОКР, често се повлияват добре от всякакъв вид консултиране. Това помага да се възстанови връзката, да се улесни разбирането между партньорите и да се развият положителни бъдещи стратегии за борба с разстройството.

Ако сте диагностицирани с ОКР на взаимоотношенията или смятате, че може да страдате от това разстройство, потърсете помощ. При повечето случаи на ОКР е изключително трудно да се справите сами. Консултирайки се с терапевт, вие правите първата смела стъпка в овладяването на вашето състояние.

източник: psychology.framar.bg

Последвайте ЧЕТИЛИЩЕ в Телеграм: